Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Trang 1/6 - Mã đề thi 111
Họ và tên thí sinh:……………………………………
Số báo danh: …………………………………………
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1 3 5
:
2 4 6
x y z
d


. Vectơ
nào dưới đâymột vectơ chỉ phương của
?d
A.
1; 3; 5u
. B.
1; 2;3u 
. C.
2;4;6u
. D.
1;2;3u 
.
Câu 2: Diện tích hình phẳng thuộc góc phần tư thứ hai, giới hạn bởi parabol
2
2yx
, đường
thẳng
và trục
Oy
bằng
A.
7
6
. B.
5
6
. C.
11
6
. D.
9
2
.
Câu 3: Cho các số thực dương
,,a b x
khác
1
, thỏa mãn
log
a
x
;
3 log
b
x
. Giá trị của
3
23
log
x
ab
bằng
A.
3
. B.
3
. C.
1
. D.
9
.
Câu 4: Cho mặt cầu có bán kính
3
2
r
. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng
A.
3
. B.
3
. C.
33
. D.
3
2
.
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
log 1xx
A.
[ 1;0) (1;2]
. B.
; 1 2;
.
C.
[ 1;2]
. D.
(0;1)
.
Câu 6: Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng
2a
.
Diện tích xung quanh của hình nón bằng
A.
. B.
2
22a
. C.
2
2 a
. D.
2
a
.
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2
2
2
: 1 2 3 16S x y z
.
Tọa độ tâm của
S
A.
. B.
1; 2; 3
. C.
1;2; 3
. D.
1; 2;3
.
Câu 8: Cho hai số thực
x
,
y
thoả mãn
25yi x i
, trong đó
i
là đơn vị ảo. Giá trị của
x
y
A.
2x
,
5y 
. B.
2x
,
5yi
.
C.
5x 
,
2y
. D.
5xi
,
2y
.
Câu 9: Cho cấp số cộng
n
u
với
1
2u
và công sai
3d
. Giá trị của
4
u
bằng
A.
11
. B.
54
. C.
14
. D.
162
.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Đề thi gồm 6 trang
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 LẦN 1
BÀI THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề: 111
Trang 2/6 - Mã đề thi 111
Câu 10: Cho khối hộp chữ nhật ABCD.ABCD’ có
3; 5; ' 8AB AC AA
. Thể tích của khối
hộp đã cho bằng
A.
120
. B.
32
. C.
96
. D.
60
.
Câu 11: Tập xác định của hàm số
5
logyx
A.
; 
. B.
; 0 0; 
.
C.
;0 0;
. D.
0;
.
Câu 12: Cho hàm số bậc ba
y f x
có đồ thị là đường cong trong hình bên.
Số nghiệm thực của phương trình
2fx
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 13: Nghiệm của phương trình
3 2020
42
x
A.
1013x
. B.
2023x
. C.
1007x
. D.
2017x
.
Câu 14: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
21
21
x
y
x
A.
1y
. B.
1x
. C.
1
2
x
. D.
1
2
y
.
Câu 15: Cho hàm số
fx
có bng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
8
. B.
5
. C.
3
. D.
1
.
Câu 16: Cho hàm số
fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;2
. B.
0;2
. C.
2;0
. D.
2;
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
( ):2 2 7 0P x y z
và điểm
(1;1; 2)A
. Điểm
( ; ; )H a b c
là hình chiếu vuông góc của
A
trên
()P
. Tổng
abc
bằng
Trang 3/6 - Mã đề thi 111
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 18: Số phức liên hợp của số phức
34zi
A.
34zi
. B.
34zi
. C.
34zi
. D.
34zi
.
Câu 19: Trên mặt phẳng toạ độ
Oxy
, biết
2;1M
là điểm biểu diễn số phức
z
. Phần thực của
số phức
3 2 .iz
bằng
A.
8
. B.
7
. C.
1
. D.
4
.
Câu 20: Biết
2
1
d2f x x
. Giá trị của
2
1
+2 df x x x

bằng
A.
1
. B.
5
. C.
4
. D.
1
.
Câu 21: Cho hình nón có đường kính đáy bằng 2, đường cao bằng
3
. Diện tích xung quanh của
hình nón đã cho bằng
A.
3
. B.
10 1
. C.
10
. D.
6
.
Câu 22: Tìm hệ số của số hạng chứa
5
x
trong khai triển
8
32x
A.
3
8
1944 .C
B.
3
8
864 .C
C.
3
8
864 .C
D.
3
8
1944 .C
Câu 23: Nghiệm của phương trình
3
log ( 1) 2x 
A.
10x
. B.
9x
. C.
8.x
D.
11.x
Câu 24:
9
(2 5)x dx
bằng
A.
10
1
25
10
xC
. B.
8
18(2 5)xC
.
C.
8
9(2 5)xC
. D.
10
1
25
20
xC
.
Câu 25: Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
. Thể tích của khối lăng trụ đã
cho bằng
A.
B.
3
3
4
a
C.
2
3
4
a
D.
3
a
Câu 26: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau
A.
32
3y x x
. B.
42
2y x x
. C.
32
3y x x
D.
42
2y x x
.
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
(5;7;11)A
trên
trục
Oz
có tọa độ là
A.
(0;7;11)
. B.
(5;7;0)
. C.
(5;0;0)
. D.
(0;0;11)
.
Câu 28: Số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
2
2 16 5 4 0
x
xx
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm