Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường Hậu Lộc 4, Thanh Hóa

1/6 - Mã đề 001
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN Toán – Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(k
hông k
ể thời gian phát đề
)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Số phức liên hợp của số phức
2 3
z i
A.
z i
. B.
2 3
z i
. C.
3 2
z i
. D.
3 2
z i
.
Câu 2. Biết
5
1
4
f x dx
. Giá trị của
5
1
3
f x dx
bằng
A.
7
. B.
64
. C.
12
. D.
4
3
.
Câu 3. Đồ thị hàm số
2 6
1
x
y
x
có đường tiệm cận ngang là
A.
1
y
. B.
3
y
. C.
6
y
. D.
2
y
.
Câu 4. Cho hàm số bậc bốn
( )
y f x
có đồ thị là đường cong trong hình bên
Số nghiệm của phương trình
2 0
f x
A.
3
. B.
4
. C.
2
. D.
0
.
Câu 5. Hàm số
3 2
3 2
y x x
đạt cực đại tại điểm
A.
2
x
. B.
0
x
. C.
1
x
. D.
3
x
.
Câu 6. Một người gửi tiền tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất
6,1%
năm. Biết rằng nếu không rút tiền
ra khỏi ngân hàng thì sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít
nhất bao nhiêu m người đó thu được số tiền lãi ít nhất bằng stiền gửi ban đầu, giả định trong thời gian
này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
A. 12 năm. B. 13 năm. C. 10 năm. D. 11 năm.
Câu 7. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
?
A.
3
x
y
. B.
2
3
x
y
. C.
1
2
log
y x
. D.
3
log
y x
.
Câu 8. Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào sau đây?
Mã đề 001
2/6 - Mã đề 001
A.
3 2
3 3
y x x
. B.
4 2
2 1
y x x
. C.
3 2
2 3
y x x
. D.
3 2
3 1
y x x
.
Câu 9. Tập xác định của hàm số
3
5
1
y x
.
A.
1;

. B.
\ 1
. C.
1;

. D.
0;

.
Câu 10. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2
3 1
f x x
A.
3
x x C
. B.
6
x C
. C.
3
x C
. D.
3
3
x
x C
.
Câu 11. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
2
1 1
3 3
x x
A.
1;

B.
;1

. C.
;1

. D.
1;

.
Câu 12. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2 1
1
x
y
x
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
.
Câu 13. Phương trình
2
log 1 4
x
có nghiệm là
A.
15
x
. B.
3
x
. C.
16
x
. D.
4
x
.
Câu 14. Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
1;5
đồ thị như hình vẽ. Gọi
,
M m
lần lượt giá
trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
1;5
. Giá trị
M m
bằng
A.
5
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 15. Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0

. B.
0;2
. C.
(2; )

. D.
2;2
.
Câu 16. Cho hai số phức
z i
1
5 6
z i
2
2 3
. Số phức
z z
1 2
3 4
là?
A.
i
7 30
. B.
i
26 5
. C.
i
14 33
. D.
i
236
.
Câu 17. Số tập hợp con có
3
phần tử của một tập hợp có
7
phần tử là
A.
3
7
C
. B.
3
7
A
. C.
21
. D.
7!
3!
.
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
P
đi qua điểm
1; 2;3
M
song song với mặt phẳng
: 2 3 1 0
Q x y z
có phương trình là
A.
2 3 6 0
x y z
. B.
2 3 6 0
x y z
. C.
2 3 16 0
x y z
. D.
2 3 16 0
x y z
.
3/6 - Mã đề 001
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
: 4 2 8 1 0
S x y z x y z
có tâm là
A.
4; 2;8
M
. B.
2;1; 4
P
. C.
4;2; 8
Q
. D.
2; 1; 4
N
.
Câu 20. Cho mặt phẳng
: 2 3 1 0.
P x y z
Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
P
A.
1; 2;3
n
. B.
1;3; 2
n
. C.
1; 2; 3 .
n
D.
1;2;3
n
.
Câu 21. Cho khối cầu bán kính
3
R
. Thể tích của khối cầu đã cho bằng
A.
36
. B.
9
. C.
3
. D.
4
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
2 1
:
1 2 2
x y z
d
mặt phẳng
: 2 5 0
P x y z
. Tọa độ giao điểm của
d
P
A.
3; 1; 2
. B.
1;3; 2
. C.
1;3;2
. D.
2;1; 1
.
Câu 23. Cho khối trụ có bán kính đáy bằng
5
r
và chiều cao
3
h
. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
75
. B.
5
. C.
25
. D.
30
.
Câu 24. Cho khối chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
,
SA
vuông góc với đáy
6
SA a
.
Thể tích khối chóp là
A.
3
3
a
. B.
3
a
. C.
3
2
a
. D.
3
6
a
.
Câu 25. Cho hình nón đỉnh
S
bán kính đáy
2
R
. Biết diện ch xung quanh của hình nón
2 5
.
Tính thể tích khối nón.
A.
2
3
. B.
4
3
. C.
. D.
5
3
.
Câu 26. Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
1
3
Bh
. B.
1
6
Bh
. C.
Bh
. D.
3
Bh
.
Câu 27. Cho số phức
z
thỏa mãn
3
iz i z
. Tổng phần thực và phần ảo của số phức
3
w z z
bằng
A.
8
. B.
8
. C.
5
. D.
5
.
Câu 28. Tập nghiệm bất phương trình
2 2
log 3 log 2 1
x x
A.
1;4
. B.
3;4
. C.
3;4
. D.
1;4
.
Câu 29. Diện tích phần hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
2
2
1
2 2 4
x x dx
. B.
2
2
1
2 2 4
x x dx
. C.
2
1
2 2
x dx
. D.
2
1
2 2
x dx
.
Câu 30. Gọi
0
z
là nghiệm phức phần ảo dương của phương trình
2
2 10 0
z z
. Môđun của số phức
0
z i
bằng
A.
1
. B.
3
. C.
3
. D.
5
.
Câu 31. Cho cấp số cộng
n
u
với
1
2
u
2
6
u
. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A.
4
. B.
3
. C.
8
. D.
4
.
Câu 32. Cho khối nón có bán kính đáy
4
r
và chiều cao
2
h
. Thể tích của khối nón đã cho bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa lần 3 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm