Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường Thanh Chương 1, Nghệ An có đáp án chi tiết

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 1
Đề thi gồm có 06 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . .
Câu 1. Cho cấp số cộng
n
u
với
1
2
u
3
4
u
. Số hạng
u
bằng
A.
6
12.
u
B.
6
10.
u
C.
6
13.
u
D.
6
7.
u
Câu 2. Cho hình cầu có đường kính bằng
10
. Diện tích của hình cầu đã cho bằng
A.
100
.
3
B.
100 .
C.
125 .
D.
25 .
Câu 3. Hàm số
3 2
3 1
y x x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0 .

B.
0;1 .
C.
1;1 .
D.
1; .
Câu 4. Tập xác định của hàm số
2
3
2 4
y x
A.
. B.
2;

. C.
2;

. D.
\ 2
.
Câu 5. Với
a
là số thực dương tùy ý, khi đó
3
4
log 2
a
bằng
A.
2
3
1 log
2
a
. B.
2
1 3
log
2 2
a
. C.
2
1
3log
2
a
. D.
2
2 6log
a
.
Câu 6. Họ nguyên hàm của hàm số
4
1 2
f x
x
là?
A. 4ln 1 2
x C
. B.
2ln 1 2
x C
. C. 2ln 1 2
x C
. D.
1
ln 1 2
2
x C
.
Câu 7. Cho khối lăng trụ
1 1 1
.
ABC A B C
có thể tích bằng 18, thể tích khối chóp
1
.
A ABC
bằng
A.
6
. B.
9
. C.
12
. D.
3
.
Câu 8. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6?
A.
18
. B.
3
6
. C.
3
6
C
. D.
3
6
A
.
Câu 9. Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện một tam giác vuông cân có
cạnh huyền bằng
6
. Thể tích V của khối nón đã cho bằng
A.
6
2
V
. B.
6
6
V
. C.
6
3
V
. D.
6
4
V
.
Câu 10. Cho hai số phức
1
1
z i
 
,
2
2 3
z i
. Số phức liên hợp của
1 2
z z z
A.
3 2
z i
. B.
3 2
z i
. C.
3 2
z i
. D.
3 4
z i
.
Câu 11. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
2
2
z i
là điểm nào dưới đây?
A.
3; 4
P
. B.
5; 4
Q
. C.
4; 3
N
. D.
3;4
M
.
Câu 12. Nghiệm của phương trình
2 1
1
3
27
x
A.
1
x
. B.
1
x
. C.
2
x
. D.
3
x
.
Câu 13. Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau
Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
3
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 14. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng
2
và cạnh bên bằng
6
. Thể tích khối chóp bằng
A.
8
. B.
4
3
. C.
8
3
. D.
4
.
Câu 15. Cho hàm bậc ba
y f x
có đồ thị là đường cong hình bên.
Số nghiệm thực của phương trình
2
4 9 0
f x
là:
A.
1
. B.
3
. C.
6
. D.
4
.
Câu 16. Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
3
.
Câu 17.
1 sin d
x x x
bằng.
A.
1 cos sin
x x x C
. B.
cos 1 sin
x x x C
.
C.
sin 1 cos
x x x C
. D.
1 cos sin
x x x C
.
Câu 18. Cho
2
1
3 2 d 12
f x x x
. Khi đó
2
1
d
f x x
bằng
A.
3
. B.
2
. C.
11
3
. D.
10
3
.
Câu 19. Cho số phức thỏa mãn
2
1 2 1
i z i
. Phần ảo của số phức
z
bằng
A.
4
5
. B.
2
5
. C.
2
5
. D.
4
5
.
Câu 20. Nghiệm của phương trình
4
1
log (8 3 )
2
x
A.
3
x
. B.
2
x
. C.
1
x
. D.
3
x
.
Câu 21. Đường cong bên là đồ thị cùa hàm số nào dưới đây?
A.
3
12 2
y x x
. B.
4 2
2 1
y x x
. C.
3
3 2
y x x
. D.
3
12 2
y x x
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2;3;1
M
. Biết
I
nh chiếu vuông góc của
M
trên
trục
Oy
. Độ dài đoạn thẳng
IM
bằng
A.
14
. B.
5
. C.
10
. D.
13
.
Câu 23. Với
,
a b
các số thực dương tùy ý thỏa mãn
2 8
log 3log 3
a b
, mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
6
a b
. B.
2
8
a b
. C.
8
a b
. D.
8
b a
.
Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
1
( )
x x
f x
x
trên khoảng
0;

bằng
A.
3
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 25. Gọi
1
z
,
1
z
là hai nghiệm của phương trình
2
2 1 0
z z
. Giá trị biểu thức
1 2
P z z
bằng
A.
2
2
P . B.
1
P
. C.
2
P . D.
2
P
.
Câu 26. Trong không gian tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 4 2 2 3 0
S x y z x y z
bán
kính bằng
A.
3
. B.
3 3
. C.
1
. D.
3
.
Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình
1
3
log 2 3 1
x
A.
3;

. B.
;3
 . C.
3
;3
2
. D.
3
;3
2
.
Câu 28. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có bảng xét dấu của
f x
như sau:
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A.
1
. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 29. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
2;0;0 , 0;2;0 , 0;0; 1
A B C
. Véc-tơ nào sau đây là
một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng
ABC
?
A.
2
2;2; 1
n
. B.
3
1; 1;2
n
. C.
4
1;1;2
n
. D.
1
1; 1;2
n
.
Câu 30. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 1 0
P x y z
mặt phẳng
:3 2 2 0
Q x y z
. Gọi đường thẳng
d
giao tuyến của hai mặt phẳng
P
và
Q
.
Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp chỉ phương của
d
?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm