Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 2 trường THPT Kim Liên, Hà Nội có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
S GD&ĐT
HÀ NI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 02
NĂM HC 2020 – 2021
Môn: Toán 12
(Đề gm 6 trang) Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
đề thi 001
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . .
Câu 1: Cho
( )
F x
là mt nguyên hàm ca hàm s
3
( ) sin .cos
f x x x
=
(
)
0F
π
=
. Tìm
2
F
π
A.
1
2 4
F
π
π
= +
B.
1
2 4
F
π
π
= +
C.
2
F
π
π
=
D.
2
F
π
π
=
Câu 2: Hàm s
x
y
π
=
đạo hàm là:
A.
x
π
B.
ln
x
π
π
C.
ln
x
π π
D.
1
x
π
Câu 3: Trong không gian vi h trc ta độ
Oxyz
, cho mt cu
( )
S
phương trình
2 2 2
6 6 2 6 0
x y z x y z
+ + + =
. Phương trình mt phng
( )
P
tiếp xúc vi mt cu ti
đim
( 1; 3; 4)
A
A.
4 3 16 0
x z
+ + =
. B.
2 6 3 28 0
x y z
+ =
.
C.
4 3 16 0
x z
+ =
. D.
4 3 5 0
x y
=
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, mt cu có tâm
(
)
4; 4;2
I
đi qua gc ta độphương trình là
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
4 4 2 6
x y z
+ + + + =
. B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
4 4 2 36
x y z
+ + + + =
.
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
4 4 2 36
x y z
+ + + =
. D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
4 4 2 6
x y z
+ + + =
.
Câu 5: Cho hàm s
( )
y f x
=
có bng biến thiên như sau
Giá tr cc đại ca hàm s đã cho bng
A.
0.
B. 1. C.
3.
D.
4.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho ba đim
(
)
(
)
1;1;1 , 4;3; 2 , (5; 2;1)
A B C
. Phương trình mt phng đi
qua ba đim
, ,
A B C
có dng
2 0
ax by cz
+ + =
. Tính tng
S a b c
= +
A.
10
S
=
. B.
2
S
=
. C.
2
S
= −
. D.
10
S
= −
.
Câu 7: Cho hàm s bc ba
(
)
y f x
= có đồ thđường cong trong hình v dưới.
S nghim thc ca phương trình
(
)
3 4 0
f x
+ =
A. 2. B. 0. C. 1 D. 3.
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
Câu 8: Tp nghim S ca phương trình
2
1 9
sin sin
12 12
x x x
π π
=
là:
A.
{
}
2; 4
S
=
B.
{
}
4
S
=
C.
{
}
2
S =
D.
{
}
2;4
S =
Câu 9: Nếu
( )
2
1
3
f x dx
=
( )
5
2
2
f t dt
thì
( )
5
1
f s ds
bng
A. 1. B. 5. C.
5
. D.
1.
Câu 10: Cho hàm s
(
)
y f x
=
liên tc trên
[
]
1;2
và có đ th như hình v.
Biết din tích các hình phng
(
)
(
)
,
K H
ln lượt là
5
12
8
3
. Tính
( )
2
1
f x dx
A.
37
12
B.
9
.
4
C.
37
12
D.
9
.
4
Câu 11: Cho hàm s
(
)
f x
liên tc trên
và có bng xét du ca
(
)
'
f x
như sau
S đim cc tiu ca hàm s đã cho là:
A
. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 12: Trong không gian vi h trc ta độ
Oxyz
, cho hai mt phng
( ) : 2 3 5 0
P x my z
+ + =
( ) : 8 6 2 0
Q nx y z
+ =
song song vi nhau. Tính tng
S m n
= +
.
A.
8
S
=
. B.
16
S
=
. C.
8
S
=
. D.
0
S
=
.
Câu 13: Trong không gian vi h trc ta độ
Oxyz
, cho mt cu
( )
S
phương trình
2 2 2
( 3) ( 2) 25
x y z
+ + + =
. Mt phng nào dưới đây ct mt cu
( )
S
theo giao tuyến đường tròn
bán kính bng 3?
A.
3 4 5 18 0
x y z
+ =
. B.
4 3 5 18 20 2 0
x y z
+ + =
.
C.
2 2 2 0
x y z
+ + =
. D.
2 0
x y z
+ + + =
.
Câu 14: Tính th tích khi tròn xoay to nên do quay xung quanh trc Ox hình phng
(
)
H
gii hn bi
các đường
( )
2
1 , 0, 0
y x y x
= = =
2
x
=
.
A.
2
5
π
B.
5
π
C.
2
3
π
D.
2
3
Câu 15: S nghim nguyên ca bt phương trình
(
)
(
)
ln 2 1 1 ln 1
x x
+ +
là:
A.
5.
B. Vô s. C.
6.
D.
4.
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
Câu 16: Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dng như đường cong trong hình dưới
A.
2
1
x
y
x
+
=
+
B.
2 1
1
x
y
x
+
=
+
. C.
1
x
y
x
=
+
. D.
1
1
x
y
x
+
=
+
.
Câu 17: Cho (H)hình phng gii hn bi Parabol:
2
3
y x
=
, cung tròn có
phương trình
2
4
y x
=
(vi
0 2
x
) và trc hoành (phn đậm trong
hình v bên). Khi tròn xoay to ra khi (H) quay quanh Ox
có th tích V được xác định bng công thc nào sau đây?
A.
1 2
2 2
0 1
3 4
V x dx x dx
π π
= +
B.
1
2
0
3
V x dx
π
=
.
C.
(
)
2
2
2 2
0
4 3
V x x dx
π
=
D.
( )
1 2
4 2
0 1
3 4
V x dx x dx
π π
= +
Câu 18: Cho t din đều
ABCD
cnh bng
a
,
M
trung đim ca
.
CD
Tính cosin ca góc gia hai
đường thng
, .
AC BM
A.
3
.
6
B.
3
2
C.
0
. D.
2 3
.
3
Câu 19: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình thang vuông ti
,
A D
,
; 2
AD CD a AB a
= = =
,
SA
vuông góc vi mt phng đáy. Góc gia cnh n
SC
mt phng
( )
ABCD
bng
45
o
. Gi
I
là trung
đim ca cnh
AB
. Tính khong cách t đim
I
đến mt phng
( )
SBC
.
A.
a
. B.
3
a
. C.
2
a
. D.
2
2
a
.
Câu 20: Tng s tim cn đứng và tim cn ngang ca đồ thm s
2
2
3 2 1
1
x x
y
x
=
là:
A. 4. B. 2. C. 1 D. 3.
Câu 21: Có bao nhiêu cách chn 3 hc sinh t mt lp gm 35 hc sinh?
A.
3
35
.
A
B.
3
35
.
C
C.
3
35
. D.
35
3 .
Câu 22: Cho đồ th ca ba hàm s
,
x x
y a y b
= =
x
y c
=
(a, b, cba s dương khác 1 cho trước) được v trong cùng
mt mt phng ta độ như hình bên.
Chn khng định đúng
A.
.
a b c
> >
B.
.
b c a
> >
C.
.
c b a
> >
D.
.
a c b
> >

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình.

Nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 337
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm