Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi (Lần 2). Đề thi giúp các bạn học sinh rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,...Chúc các bạn đạt được kết quả như mong muốn trong kì thi THPT sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT Đồng Tháp

SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 6 trang)
KỲ THI TIẾP CẬN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: GDCD
Thời gian làm bài : 50 Phút

Câu 1: Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào?

A. Góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.
B. Bàn bạc, quyết định những công việc cụ thể tại địa phương nơi cư trú.
C. Giám sát các hợt động của chính quyền địa phương.
D. Yêu cầu chính quyền địa phương thông báo chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Câu 2: Bà Hoa đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỉ luật hạ bậc lương đối với bà là chưa đúng pháp luật. Việc bà Hoa đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét đã thể hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền tố cáo.
C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tự do cơ bản của công dân.

Câu 3: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?

A. Nhờ người khác viết phiếu hộ khi cử tri không thể tự viết,rồi tự mình bỏ phiếu.
B. Nhờ người khác viết phiếu bầu khi cử tri không thể viết phiếu và bỏ phiếu hộ.
C. Trực tiếp mình viết phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu hộ.
D. Cử tri tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì bầu bằng cách gửi thư.

Câu 4: Trong kì thi đại học vừa qua , B đã đỗ cả hai trường đại học Y Khoa và Kinh tế nên phải lựa chọn học một trong hai trường. Việc chọ lựa trường của B thể hiện nội dung nào của quyền học tập?

A. Học bằng nhiều hình thức. B. Học bất cứ ngành, nghề nào.
C. Học không hạn chế. D. Học thường xuyên, suốt đời.

Câu 5: Buộc các chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp là mục đích của việc áp dụng

A. trách nhiệm pháp lí. B. quy tắc xã hội.
C. bổn phận cá nhân. D. nghĩa vụ đạo đức.

Câu 6: Bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện trong những lĩnh vực nào của đời sống xã hội dưới đây?

A. Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục.
B. Khoa học, an ninh, giáo dục, văn hóa.
C. Chính trị, quốc phòng, văn hóa, giáo dục.
D. Kinh tế, văn hóa, quốc phòng.

Câu 7: Trong các quy tắc dưới đây, quy tắc nào là quy phạm pháp luật?

A. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.
B. Gặp đèn đỏ khi qua đường phải dừng lại.
C. Giúp đỡ người già khi qua đường.
D. Anh chị em trong gia đình phải yêu thương lẫn nhau.

Câu 8: Ông Tuấn có hành vi buôn bán hàng nước ngọt giả,trong qúa trình vận chuyển đi tiêu thụ ông đã bị Công an bắt. Khi kiểm tra giá trị của số hàng giả nói trên, Công an đã giám định số lượng hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị 35 triệu đồng tiền Việt Nam. Vì vậy hành vi của ông Tuấn đã vi phạm

A. hành chính. B. hình sự. C. kỉ luật. D. dân sự.

Câu 9: Quy tắc nào dưới đây được ghi nhận thành Quy phạm pháp luật?

A. Lá lành đùm lá rách.
B. Chị ngã em nâng.
C. Con cái phải kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ.
D. Kính trên nhường dưới.

Câu 10: Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Bình đẳng về thu nhập trong lao động.
D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 11: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân" Khẳng định trên thể hiện

A. bản chất xã hội của pháp luật. B. bản chất nhân văn của pháp luật.
C. bản chất chính trị của pháp luật. D. bản chất giai cấp của pháp luật.

Câu 12: Quy định tại khoản 2 Điều 20 Hiến pháp 20 13 "không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang" là để bảo vệ

A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của công dân.
C. quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thuộc về quyền được phát triển của công dân.

A. học không hạn chế.
B. được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. được tự do sáng tạo.
D. bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 14: Theo quy định của Bộ Luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ

A. 16 tuổi. B. 18 tuổi. C. 14 tuổi. D. 15 tuổi.

Câu 15: Vì muốn chồng của mình trúng cử đại biểu Quốc hội, bà K đã vận động và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của một số cử tri để bỏ phiếu cho chồng mình. Hành vi của bà K đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông. B. Trực tiếp. C. Bỏ phiếu kín. D. Bình đẳng.

Câu 16: Trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?

A. Vợ, chồng cùng bàn bạc mua xe ô tô.
B. Vợ, chồng cùng đứng tên sở hữu ngôi nhà đang ở.
C. Vợ, chồng cùng đứng tên hợp đồng vay vốn ngân hàng.
D. Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhau.

Câu 17: Anh H làm công nhân cho công ty X do ông M làm chủ. Ông M đã thường lăng mạ, xúc phạm, đánh đập anh H và các công nhân khác. Trong trường hợp này, anh H và các công nhân khác nên làm gì để bảo vệ mình?

A. Gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.
B. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra.
C. Gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân đang quản lí công ty X .
D. Nghỉ việc tại công ty X.

Câu 18: Người bao nhiêu tuổi thì bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm hành chính do cố ý gây ra?

A. Từ đủ 16 tuổi trở lên. B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
C. Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 19: Nhà nước tạo điều kiện để người tài làm việc và cống hiến tài năng cho đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền học tập. B. Quyền dân chủ.
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền được phát triển.

Câu 20: Công dân sử dụng quyền khiếu nại để

A. ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
B. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.
C. bảo vệ lợi ích khi bị xâm hại.
D. xây dựng nhà nước vững mạnh.

Câu 21: T đang là học sinh tiểu học, nhiều lần chứng kiến bạn P làm thuê ở một cửa hàng bán chè bị ông bà chủ mắng chửi, đánh đập rất nặng. T có quyền tố cáo với cơ quan công an không? Vì sao?

A. Có, vì học sinh tiểu học đã đủ tuổi.
B. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ em.
C. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.
D. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

Câu 22: Hành động nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác?

A. Đánh người khác gây thương tích. B. Đe dọa giết người.
C. Cố ý hoặc vô ý làm chết người. D. Tự tiện bắt giam giữ người.

Câu 23: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình gọi là

A. sự trừng phạt. B. hình phạt pháp lí.
C. trách nhiệm pháp lí. D. nghĩa vụ pháp lí.

Câu 24: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trên tất cả mọi lĩnh vực, phạm vi khác nhau theo quy định của pháp luật là thể hiện

A. quyền tự do ngôn luận của công dân.
B. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.
C. quyền tham gia quản lí địa phương và xã hội của công dân.
D. quyền được tham gia quản lí nhà nước - chính trị.

Câu 25: Nhờ có pháp luật, Nhà nước phát huy được.

A. sức mạnh của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân.
B. quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân.
C. tính giai cấp của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi công dân.
D. tính xã hội của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi công dân.

Câu 26: Vợ chồng cùng bàn bạc và lựa chọn nơi cư trú là thực hiện quyền bình đẳng trong quan hệ

A. đối ngoại. B. xã hội. C. mua bán. D. nhân thân.

Câu 27: Gia đình Thắng vừa mới chuyển hộ khẩu về gần trường mần non công lập X và mẹ Thắng nộp đơn xin cho Thắng vào học tại trường X nhưng trường X không nhận với lí do em là người dân tộc thiểu số.Trong trường hợp này trường X đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền học tập của công dân. B. Quyền được phát triển của công dân.
C. Quyền sáng tạo của công dân. D. Quyền con người.

Câu 28: Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chị B không được tổ bầu cử phát phiếu bầu vì lí do chị B là người dân tộc thiếu số và có chồng về phường này. Hành vi của tổ bầu cử đã vi phạm nguyên tắc nào của bầu cử?

A. Trực tiếp. B. Bình đẳng. C. Bỏ phiếu kín. D. Phổ thông.

Câu 29: Công dân có quyền báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào theo quy định pháp luật là thể hiện quyền

A. khiếu nại.
B. tố cáo.
C. tự do ngôn luận.
D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 30: Việc thực hiện đúng các nguyên tắc trong quá trình bầu cử và ứng cử góp phần thực hiện bản chất gì của Nhà nước ta?

A. Sáng tạo và đổi mới. B. Dân chủ và tiến bộ.
C. Nhân đạo và khoan dung. D. Ổn định và phát triển.

Câu 31: Khi Viện Kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, thì người bị bắt

A. được trả tự do sau 24 giờ. B. phải được đền bù.
C. được trả tự do sau 12 giờ. D. phải được trả tự do ngay.

Câu 32: Chị B kinh doanh mặt hàng điện, hàng tháng chị B chủ động đến cơ quan thuế để kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, chị B đã

A. thi hành pháp luật. B. áp dụng pháp luật.
C. sử dụng pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.

Câu 33: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách

A. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
B. tự ứng cử.
C. được giới thiệu ứng cử và vận động ứng cử.
D. tự ứng cử và vận động tranh cử.

Câu 34: Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp 2013 của nước ta quy định "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật"đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính nhân văn cao cả.

Câu 35: A và B đều điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để xử lí vi phạm. A đã gọi điện cho ba của mình là phó chủ tịch tỉnh can thiệp với cảnh sát giao thông để không bị xử lí.Tuy nhiên cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết ra quyết định xử phạt hành chính đối với cả A và B. Cách giải quyết của cảnh sát giao thông đã đảm bảo bình đẳng về

A. quyền và nghĩa vụ của công dân. B. trách nhiệm pháp lí của công dân.
C. trách nhiệm của công dân. D. nghĩa vụ pháp lí của công dân.

Câu 36: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bầu cử phổ thông?

A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử.
B. Cử tri phải tự mình đi bầu, không được bầu bằng cách gửi thư.
C. Cử tri tự do và độc lập viết phiếu bầu chọn ứng cử viên.
D. Mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau.

Câu 37: Bất kì ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất đối với trường hợp nào dưới đây?

A. Đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
B. Đang lên kế hoạch phạm tội.
C. Đang thực hiện hành vi phạm tội.
D. Đang có ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Câu 38: Quyền tố cáo của công dân được hiểu là

A. công dân có quyền báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
B. công dân có quyền báo cho Ủy ban nhân dân nơi mình cư trú về hành vi vi phạm pháp luật mà mình được biết.
C. công dân có quyền báo cho bất kì cơ quan Nhà nước nào về hành vi vi phạm pháp luật của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
D. công dân chỉ có quyền báo cho công an về hành vi vi phạm pháp luật mà mình được biết.

Câu 39: Anh A là cảnh sát khu vực đang tuần tra cùng đồng đội thì phát hiện trong nhà ông B có một nhóm con bạc đang đánh bài với số tiền thắng thua lên đến vài triệu đồng. Trong trường hợp này anh A và đồng đội cần làm gì?

A. Ập vào nhà ông B thu giữ tiền, hiện vật dùng đánh bạc nhưng không bắt giữ người đánh bạc.
B. Về lại cơ quan báo cáo xin lệnh khám nhà ông A và lệnh bắt nhóm người đánh bạc.
C. Xin phép ông B cho vào nhà để cảnh cáo nhóm đánh bạc, yêu cầu nhóm này không được phép tái phạm.
D. Ập vào nhà ông B bắt, giữ nhóm người đánh bạc và thu giữ tiền, hiện vật dùng đánh bạc.

Câu 40: Ông A có hai đứa con sinh đôi, một trai và một gái. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông chỉ cho đứa con trai tiếp tuc học lên đại học còn đứa con gái thì bắt ở nhà phụ giúp gia đình. Việc làm của ông A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền học tập.

A. Được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
B. Học thường xuyên, học suốt đời.
C. Học không hạn chế.
D. Học bất cứ ngành nghề nào.

................HẾT............

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân

1, A

2, C

3, A

4, B

5, A

6, A

7, B

8, B

9, C

10, C

11, D

12, A

13, B

14, D

15, C

16, D

17, A

18, C

19, D

20, C

21, C

22, D

23, C

24, B

25, A

26, D

27, A

28, D

29, B

30, B

31, D

32, A

33, A

34, A

35, B

36, A

37, C

38, A

39, D

40, A

Đánh giá bài viết
1 236
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm