Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 3 trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

 Trang 1/5

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
Đề thi gồm 04 trang
ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 3
Năm học 2022 - 2023
Đề thi môn: Địa Lí

.............

Mã đề 301
Câu 41. , cho

A.  B.  C.  D. Kon Tum.
Câu 42. Cn c vào Atlat a Vit Nam trang , hai th 

A.  B. Thanh Hoá, Vinh. C. . D. 
Câu 43. 
A. 
B. 
C. 
D.  
Câu 44.  a lí Vit Nam trang Hành chính, cho bit thành ph nh l ca
Qung Tr?
A. Vinh. B. ng Hi. C. Hu. D. 
Câu 45. 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 46. - 2020:


A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 47. 
 
A.  B. Kon Tum. C. m Viên. D. 
Câu 48. 

A.  B. 
C.  D. cao.
Câu 49. Rng chn cát c ta phân b tp trung
A.  B.  C. Bán bình nguyên. D. 
Câu 50. 
Thiên 
A.  B.  C. Cha Lo. D. Na Mèo.
Câu 51. 
 Trang 2/5
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 52. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 53. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 54. 

A.  B.  C.  D. 
Câu 55. 
không 
A.  B. 
C.  D. c.
Câu 56. 
A. 
B. 
C. 
D. -
Câu 57. 
.

Năm
In-đô--xi-a
Thái Lan
Lào
2000
217,0
62,6
5,5
2019
264,0
66,1
7,0

không 

A. 
B. 
C. 
D. ---xi-
Câu 58. 
A. 
B. nông ngh
C. 
D. 
Câu 59. 
 - 2019
 Trang 3/5

  
- 2019?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 60. 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 61. 

A.  B. Hà Tiên. C. An Giang. D. 
Câu 62. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 63. 
10 2021


Năm
2010
2016
2021

5142,7
6895
8792,5
Khai thác
2414,4
3237
3937,1

2728,3
3658
4855,4
(Nhkê Vit Nam 2020, NXB Thng kê,2021)
- 

A.  B. Tròn. C.  D. 
Câu 64. Giao thông, ch

A. A Yun Pa. B.  C. Nha Trang. D. 
Câu 65.  
A.  
B. 
C.  
D.  
Câu 66. 
A.  B. .
C.  D. 
Câu 67.  a lí Vit Nam trang 
, cho bit các trung tâm công nghi ng bng sông Hng cp
vi nhau?
A. Bc Ninh, H B. Hi Phòng, Hà Ni.
C. Bc Ninh, Phúc Yên. D. Hnh.
Câu 68. Kh

y
u c
a m



c ta l
A. c

n v
n t
i

c c
i ti
n.
B. 
n ngh
o n
n.
C. c
c lu
ng l
ch b sa b

i th

ng v

sâu.
D. t

c b
c x
p c
a c
c c
ng c
n th
p.
Câu 69. 


?
A.  B. Thái Nguyên. C. 
. D. Hà Giang.
Câu 70. 


Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 3 trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 3 trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phược VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé.

Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, đề gồm có 40 câu hỏi có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để ôn thi nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều đề thi tại mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 465
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

    Xem thêm