Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tổng hợp Sở GD&ĐT Ninh Bình năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2018 - 2019
Bài thi tổng hợp - Ngày thi 1/6/2018
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 125
PHẦN I. KHOA HỌC HỘI (3,0 điểm) - Thí sinh được sử dụng Atlat
Địa Việt Nam.
Câu 1: Nội dung bản trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược (1946 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là
A. Trường đấu tranh bằng con đường hòa bình, buộc thực dân Pháp phải trao
trả độc lập cho dân tộc Việt Nam.
B. Cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
C. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng h của
quốc tế.
D. Tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ quốc tế để chống thực dân
Pháp, giành độc lập dân tộc.
Câu 2: Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 của quân dân Việt Nam đã
phát triển qua ba chiến dịch lớn là:
A. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, H Chí Minh.
B. Tây Nguyên, Việt Bắc, Hồ Chí Minh.
C. Tây Nguyên, Biên Giới, Hồ Chí Minh.
D. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Hòa Bình.
Câu 3: Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Liên nước
A. Thắng trận, kinh tế phát triển.
B. Thắng trận nhưng chịu tổn thất hết sức nặng nề.
C. Bại trận nhưng kinh tế tăng trưởng cao.
D. Thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán khí.
Câu 4: Ch tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?
A. Ngày 23 - 8 - 1945.
B. Ngày 19 - 8 - 1945.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Ngày 2 - 9 - 1945.
D. Ngày 28 - 8 - 1945.
Câu 5: Đảng bộ nhân dân Ninh Bình rất vinh dự tự hào được đón Bác H
về thăm
A. 3 lần. B. 5 lần. C.4 lần. D. 6 lần.
Câu 6: Dựa o Atlat Địa Việt Nam kiến thức đã học, y cho biết huyện
đảo Hoàng Sa huyện đảo Trường Sa nước ta lần lượt thuộc tỉnh, thành phố
nào sau đây?
A. Quảng Nam Quảng Ngãi.
B. Ninh Thuận Bình Thuận.
C. Đà Nẵng Khánh Hòa.
D. Bình Định Phú Yên.
Câu 7: Trong cấu ngành công nghiệp của tỉnh Ninh Bình, chiếm ưu thế
ngành công nghiệp
A. Khai thác nhiên liệu.
B. Sản xuất ng tiêu dùng.
C. Sản xuất vật liệu xây dựng.
D. Chế biến lương thực, thực phẩm.
Câu 8: Cho bảng số liệu:
Dân số phân theo khu vực thành thị nông thôn ớc ta năm 2005
2015
(Đơn vị: nghìn người)
Để thể hiện cấu dân số phân theo khu vực thành thị nông thôn nước ta
năm 2005 2015, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ miền. B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ tròn. D. Biểu đồ đường.
Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học cho biết loại đất
chiếm diện tích lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Đất xám trên phù sa cổ.
B. Đất phèn
C. Đất mặn.
D. Đất phù sa sông.
Câu 10: Theo số liệu của Tổng cục thống Việt Nam m 2016, diện tích
gieo trồng lúa của tỉnh Ninh Bình 78,7 nghìn ha sản lượng lúa đạt 468,1
nghìn tấn. ng suất lúa
A. 594,80 tạ/ha. B. 59,48 tạ/ha. C. 0,17 tạ/ha. D. 5,95 tạ/ha.
Câu 11: "Khi n bạc công việc xong, đã quyết định thì phải triệt để thi
hành". Câu nói trên của Bác H đề cập đến nguyên tắc nào sau đây trong hoạt
động tập thể?
A. Pháp luật kỉ luật
B. Pháp luật và dân chủ.
C. Dân chủ quy ước.
D. Dân chủ kỉ luật.
Câu 12: Hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng tất yếu trong thời đại
ngày nay
A. Thoả mãn nhu cầu hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân.
B. Các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết.
C. Ngành du lịch phát triển t ngắn khoảng cách địa lí.
D. Công nghệ thông tin ngày ng phát triển trên thế giới.
Câu 13: Bảo vệ Tổ quốc nghĩa vụ và trách nhiệm của
A. Bộ đội. B. Toàn dân. C. Công an. D. Thanh niên.
Câu 14: Tự chủ làm chủ
A. Bản thân. B. hội. C. Tập thể. D. Gia đình.
Câu 15: Bạn Nam (đủ 15 tuổi), mượn xe đạp điện của bạn Thanh, sau đó mang
đi cầm đồ lấy tiền chơi game. Khi bạn Thanh đến đòi, bạn Nam không trả mà
còn đánh bạn Thanh bị thương, với tỷ lệ thương tật 15%. Trong trường hợp
này, bạn Nam phải chịu trách nhiệm pháp o dưới đây?
A. Hình sự hành chính.
B. Hình sự kỷ luật.

Đề thi vào lớp 10 THPT môn Tổng hợp Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tổng hợp Sở GD&ĐT Ninh Bình năm học 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Tổng hợp để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm học 2018 - 2019 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Bình Dương năm 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường Phổ Thông Năng Khiếu, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (chuyên)

Đánh giá bài viết
1 1.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 năm 2021 Xem thêm