Haraku Mio Văn học Lớp 3

Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu in nghiêng?

Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu in nghiêng?

Lê Lai cứu chúa

Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một số toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

Lê Lai (mất 1419): danh tướng của nghĩa quân Lê Lợi. Ba con trai của ông đều là những võ tướng nổi tiếng, hy sinh vì việc nước.

7
7 Câu trả lời
 • Vợ nhặt
  Vợ nhặt

  Lời giải chi tiết:

  Lê Lai cứu chúa

  Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một số toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

  Lê Lai (mất 1419): danh tướng của nghĩa quân Lê Lợi. Ba con trai của ông đều là những võ tướng nổi tiếng, hy sinh vì việc nước.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 17:14 20/01
  • Chít
   Chít

   Đặt như này nhé bạn ơi:

   Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một số toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

   Trả lời hay
   1 Trả lời 17:15 20/01
   • Lợi Hòa
    Lợi Hòa

    Chấm hỏi chấm com chấm vn

    Trả lời hay
    1 Trả lời 19:44 20/01
    • Cao Thị Uyên Nhi
     Cao Thị Uyên Nhi

     Bài đó em đang viết chính tả đó bài đó siêu hay

     Trả lời hay
     1 Trả lời 14:32 25/01
     • Haraku Mio
      Haraku Mio

      Đây là câu hỏi trong SGK mà, có đây luôn nè: Câu 3 (trang 17 sgk Tiếng Việt 3) tập 2

      0 Trả lời 17:16 20/01
      • Lợi Hòa
       Lợi Hòa

       Em hỏi chấm com chấm vn

       0 Trả lời 19:43 20/01
       • Xuân Thịnh Lê
        Xuân Thịnh Lê

        Đặt thế này bạn ơi:

        Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một số toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát

        0 Trả lời 21:14 24/01
        Văn học
        Xem thêm