Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic

Tính chất hóa học của este

Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải đáp câu hỏi trắc nghiệm hóa 12 este. Hy vọng nội dung tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập cũng như giải bài tập tài liệu. Mời các bạn tham khảo.

Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic

A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC3H7.

D. CH3COOC2H5.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

CH3COOC2H5 + NaOH →CH3COONa + C2H5OH (ancol etylic)

Đáp án D

Tính chất hóa học của este

1. Phản ứng thủy phân môi trường Axit (H+)

R-COO-R' + H-OH ⇋ R-COOH + R'-OH

2. Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH-)

R-COO-R' + NaOH ⟶ R-COONa + R'-OH

Thí dụ:

CH3COOC2H5 + NaOH ⟶ CH3COONa + C2H5OH

3. Một số phản ứng Este đặc biệt Este tác dụng NaOH

Este X + NaOH ⟶ 2 muối + H2O

⇒ X là este của phenol, có công thức là C6H5OOC–R

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 anđehit

⇒ X là este đơn chức, có công thức là R–COO–CH=CH–R’

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 xeton

4. Phản ứng với dung dịch  AgNO3/NH

Este X + AgNO3/NH3 + H2O ⟶ 2Ag + 2 muối

⇒ X là este của axit focmic, có công thức là HCOO-R'

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức là

A. RCOOR’

B. CxHyOz

C. CnH2nO2

D. CnH2n-2O2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Trong các chất sau chất nào không phải là este

A. CH3COOC2H5

B. HCOOC3H7

C. CH3COOCH(CH3)2

D. CH3-CO-CH3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Ứng với công thức C4H8O2 số đồng phân tối đa của este là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?

A. Xà phòng hóa

B. Oxi hóa

C. Hiđrat hóa

D. Sự lên men

Xem đáp án
Đáp án A

...................................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm