Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8: Tập làm văn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP M VĂN
VIẾT LỜI MỜI, NHỜ, ĐỀ NGHỊ. KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Biết nói những câu mời, đ nghị, nhờ, yêu cầu bạn phù hợp với tình
huống giao tiếp.
2. Kỹ năng: Làm quen với bài tập trả lời câu hỏi.
3. Thái độ: Dựa vào các câu hỏi, trả lời viết được một bài văn ngắn khoảng 4,
5 câu nói về thầy giáo cũ (lớp 1)
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng ghi sẵn các câu hỏi bài tập 2.
- HS: Vở bài tập.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Kể ngắn theo tranh - TKB
- Thầy kiểm tra SGK: Gọi 2 HS n bảng,
yêu cầu đọc thời khố biểu ngày hôm sau
(bài tập 2 tiết tập làm văn, tuần 7)
- Ngày mai mấy tiết? Đó những tiết gì?
Em cần mang những quyển sách đến
- Hát
- HS nêu
- HS trả lời.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trường.
- GV nhận xét.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
GV u mục tiêu của giờ học ghi tên bài lên
bảng.
Phát triển các hoạt động (28’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
Mục tiêu: Biết nói những câu mời, đề nghị,
nhờ, yêu cầu.
Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp
ĐDDH: SGK. Bảng phụ.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi 1 HS đọc tình huống a.
- Yêu cầu HS suy nghĩ nói lời mời (cho
nhiều HS phát biểu)
- Khi đón bạn đến nhà chơi, hoặc đón khách
đến nhà các em cần mời chào sao cho thân
mật, tỏ lòng hiếu khách của mình.
- Yêu cầu: Hãy nhớ lại cách nói lời chào khi
gặp mặt bạn bè. Sau đó cùng bạn bên cạnh
đóng vai theo tình huống, một bạn đến chơi
- Đọc yêu cầu.
- Bạn đến thăm nhà em. Em
mở cửa mời bạn vào chơi.
- Chào bạn! Mời bạn vào nhà
tớ chơi!
- A, Ngọc à, cậu vào đi . . .
- HS đóng cặp đôi với bạn bên
cạnh, sau đó một số nhóm lên
trình bày. VD:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
một bạn là chủ nhà.
- Nhận xét cho điểm HS
- Tiến hành tương tự với các tình huống còn
lại.
Hoạt động 1: Viết được một bài văn ngắn
khoảng 4, 5 câu nói về thầy giáo (lớp 1)
Mục tiêu: Làm quen với bài tập trả lời câu
hỏi.
Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp
a) HS 1: Chào cậu! Tớ đến
nhà cậu chơi đây.
HS 2: Chào cậu! Câu vào
nhà đi!
b) HS 1: ơi, tớ rất thích bài
hát… Cậu thể chép nói hộ
tớ không?
HS 2: Ngọc thể chép
giúp mình bài hát Chú chim
nhỏ d thương…được không,
mình rất muốn nó!…
c) Nam ơi, giáo đang giảng
bài, bạn đừng nói chuyện nữa
để mọi người còn nghe
giảng./ Nam à, trong lớp phải
giữ trật tự để nghe giảng
bài./ Đề nghị bạn giữ trật tự
trong lớp…

Giáo án Tập làm văn lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8: Tập làm văn - Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi được soạn chi tiết cho các thầy cô tham khảo giúp các em học sinh biết cách nói những câu mời, nhờ, đề nghị, yêu cầu bạn phù hợp với tình huống giao tiếp. Đồng thời, làm quen với bài tập làm văn trả lời câu hỏi; dựa vào câu hỏi trả lời và viết được một bài văn ngắn khoảng 4-5 câu nói về thày giáo cũ (lớp 1). Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Tập làm văn tuần 8 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm