Kế hoạch dạy học môn Thể Dục lớp 3 năm 2021 - 2022

Kế hoạch dạy học lớp 3 môn Thể Dục năm 2021 - 2022 đã hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học sách giáo khoa môn Thể Dục, giúp thầy cô nhanh chóng chuẩn bị giáo trình dạy cho năm học mới.

Kế hoạch dạy học lớp 3 môn Thể Dục

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Thể dục:

Bài 1: Giới thiệu chương trình. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”

1

Thể dục:

Bài 2: Ôn một số kĩ năng Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”

2

2

Thể dục:

Bài 3: Ôn Đi thường - Trò chơi “Kết bạn”

3

Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

Thể dục:

Bài 4: Ôn Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”

4

Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

3

Thể dục:

Bài 5: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số

5

Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

Thể dục:

Bài 6: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”

6

4

Thể dục:

Bài 7: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thi xếp hàng”

7

Thể dục:

Bài 8: Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Thi xếp hàng”

8

5

Thể dục:

Bài 9: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp

9

Thể dục:

Bài 10: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

10

6

Thể dục:

Bài 11: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp

11

Thể dục:

Bài 12: Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

12

Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

7

Thể dục:

Bài 13: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái

13

Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

Thể dục:

Bài 14: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”

14

8

Thể dục:

Bài 15: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Chim về tổ”

15

Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

.

Thể dục:

Bài 16: Đi chuyển hướng phải, trái

16

9

Thể dục:

Bài 17: Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung

17

Thể dục:

Bài 18: Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung

18

10

Thể dục:

Bài 19: Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung

19

Thể dục:

Bài 20: Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục. Trò chơi “Chạy tiếp sức”

20

11

Thể dục:

Bài 21: Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung

21

Có thể không thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.

Thể dục:

Bài 22: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung

22

12

Thể dục:

Bài 23: Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

23

Thể dục:

Bài 24: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung

24

13

Thể dục:

Bài 25: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung

25

Thể dục:

Bài 26: Ôn Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi

26

Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

14

Thể dục:

Bài 27: Ôn Bài thể dục phát triển chung

27

Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

Thể dục:

Bài 28: Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung

28

Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

15

Thể dục:

Bài 29: Tiếp tục hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung

29

Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

Thể dục:

Bài 30: Bài thể dục phát triển chung

30

16

Thể dục:

Bài 31: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản (RLTTCB)

31

Thể dục:

Bài 32: Bài tập RLTTCB và đội hình đội ngũ

32

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

17

Thể dục:

Bài 33: Bài tập RLTTCB. Trò chơi “Chim về tổ”

33

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

Thể dục:

Bài 34: Ôn Đội hình đội ngũ và thể dục RLTTCB

34

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

18

Thể dục:

Bài 35: Đội hình đội ngũ và Bài tập RLTTCB

35

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

Thể dục:

Bài 36: Sơ kết học kì I

36

19

Thể dục:

Bài 37: Trò chơi “Thỏ nhảy”

37

Thể dục:

Bài 38: Ôn Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Thỏ nhảy”

38

20

Thể dục:

Bài 39: Ôn Đội hình đội ngũ

39

Thể dục:

Bài 40: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

40

21

Thể dục:

Bài 41: Nhảy dây

41

Thể dục:

Bài 42: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

42

22

Thể dục:

Bài 43: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

43

Thể dục:

Bài 44: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

44

23

Thể dục:

Bài 45: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

45

Thể dục:

Bài 46: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

46

24

Thể dục:

Bài 47: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném trúng đích”

47

Thể dục:

Bài 48: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Ném trúng đích”

48

25

Thể dục:

Bài 49: Trò chơi “Ném trúng đích”

49

Thể dục:

Bài 50: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Nhảy dây - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

50

26

Thể dục:

Bài 51: Nhảy dây - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

51

Thể dục:

Bài 52: Nhảy dây kiểu chụm hai chân

52

27

Thể dục:

Bài 53: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

53

Thể dục:

Bài 54: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

54

28

Thể dục:

Bài 55: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

55

Thể dục:

Bài 56: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”

56

29

Thể dục:

Bài 57: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

57

Thể dục:

Bài 58: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Ai kéo khỏe”

58

30

Thể dục:

Bài 59: Hoàn thiện bài thể dục với hoa hoặc cờ - Học tung và bắt bong

59

Thể dục:

Bài 60: Bài thể dục với hoa hoặc cờ

60

31

Thể dục:

Bài 61: Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Ai kéo khỏe”

61

Thể dục:

Bài 62: Trò chơi “Ai kéo khỏe”

62

32

Thể dục:

Bài 63: Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Chuyển đồ vật”

63

Thể dục:

Bài 64: Tung và bắt bóng theo nhóm người - Trò chơi “Chuyển đồ vật”

64

33

Thể dục:

Bài 65: Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người - Trò chơi “Chuyển đồ vật”

65

Thể dục:

Bài 66: Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người

66

34

Thể dục:

Bài 67: Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người

67

Thể dục:

Bài 68: Tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người

68

35

Thể dục:

Bài 69: Ôn Nhảy dây, Tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người

69

Thể dục:

Bài 70: Tổng kết môn học

70

VnDoc đã có đủ Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2021 - 2022 các môn, đây chính là kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục 10 môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức,... để các thầy cô tham khảo lên kế hoạch điều chỉnh giảng dạy cho phù hợp. Môn Tiếng Việt được phân chia thành các phân môn: Tập đọc, Tập viết- Chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn. Mỗi phân môn bên cạnh chức năng chung của môn học thường đảm nhận một mục đích chính. Tương tự, môn Toán, Tự nhiên xã hội cũng được phân chia rất cụ thể và khoa học.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Kế hoạch dạy học môn Thể Dục lớp 3 năm 2021 - 2022. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập trong trường học và hỗ trợ kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Chi tiết Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2021 - 2022

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để có thể trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với nhau. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 7.039
Sắp xếp theo

    Lớp 3

    Xem thêm