Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2021 - 2022

Kế hoạch dạy học lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2021 - 2022 đã hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học sách giáo khoa môn Tiếng Việt 3, giúp thầy cô nhanh chóng chuẩn bị giáo trình dạy cho năm học mới.

Kế hoạch dạy học lớp 3 môn Tiếng Việt

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Măng non

Măng non

TĐ-KC

Cậu bé thông minh

1+2

Tập đọc

Hai bàn tay em

3

Chính tả

(N-V) Cậu bé thông minh

1

Chính tả

(N-V) Chơi chuyền

2

LTVC

Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

1

Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh (bài tập 3)

Tập viết

Ôn chữ hoa A

1

TLV

Nói về ĐTNTPHCM. Điền vào giấy tờ in sẵn.

1

GV có thể nói một số thông tin về Đội TNTPHCM cho HS biết (bài tập 1)

2

TĐ-KC

Ai có lỗi

4+5

Tập đọc

Cô giáo tí hon

6

Chính tả

(N-V) Ai có lỗi

3

Chính tả

(N-V) Cô giáo tí hon

4

LTVC

TN về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai….

2

Tập viết

Ôn chữ hoa Ă, Â

2

TLV

Viết đơn

2

3

Mái ấm

TĐ-KC

Chiếc áo len

7+8

Tập đọc

Quạt cho bà ngủ

9

Chính tả

(N-V) Chiếc áo len

5

Chính tả

(N-V) Chị em

6

LTVC

So sánh. Dấu chấm

3

Tập viết

Ôn chữ hoa B

3

TLV

Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ…

3

4

TĐ-KC

Người mẹ

10+11

Tập đọc

Ông ngoại

12

Chính tả

(N-V) Người mẹ

7

Chính tả

(N-V) Ông ngoại

8

LTVC

TN về gia đình. Ôn tập câu Ai...

4

Tập viết

Ôn chữ hoa C

4

TLV

Nghe kể. Dại gì không đổi

4

Không yêu cầu làm bài tập 2

5

Tới trường

TĐ-KC

Người lính dũng cảm

13+14

Tập đọc

Cuộc họp của chữ viết

15

Chính tả

(N-V) Người lính dũng cảm

9

Chính tả

(N-V) Mùa thu của em

10

LTVC

So sánh

5

Tập viết

Ôn chữ hoa C (tiếp)

5

TLV

Tập tổ chức cuộc họp ( Trang 45)

5

Không dạy (Thay thế: Giới thiệu về gia đình)

6

TĐ-KC

Bài tập làm văn

16+17

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học

18

Chính tả

(N-V) Bài tập làm văn

11

Chính tả

(N-V) Nhớ lại buổi đầu đi học

12

LTVC

TN về trường học. Dấu phẩy

6

7

Cộng đồng

Cộng đồng

Tập viết

Ôn chữ hoa D, Đ

6

TLV

Kể lại buổi đầu đi học

6

TĐ-KC

Trận bóng dưới lòng đường

19+20

Tập đọc

Bận

21

Chính tả

(N-V) Trận bóng dưới lòng đường

13

Chính tả

(N-V) Bận

14

LTVC

Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái

7

Không yêu cầu làm bài tập 3.

Tập viết

Ôn chữ hoa E, Ê

7

TLV

Nghe- kể. Không nỡ nhìn Tập tổ chức cuộc họp.

7

Không yêu cầu làm bài tập 2.

8

TĐ-KC

Các em nhỏ và cụ già

22+23

Tập đọc

Tiếng ru

24

Chính tả

(N- V) Các em nhỏ và cụ già

15

Chính tả

(N- V) Tiếng ru

16

LTVC

TN về cộng đồng. Ôn ..Ai là gì ?

8

Tập viết

Ôn chữ hoa G

8

TLV

Kể về người hàng xóm

8

9

Ôn tập giữa học kì I

TĐ-KC

Ôn tập tiết 1+2

25+26

Tập đọc

Ôn tập tiết 3

27

Chính tả

Ôn tập tiết 4

17

Chính tả

Ôn tập tiết 5

18

LTVC

Ôn tập tiết 6

9

Tập viết

Kiểm tra giữa kì I( KT đọc)

9

TLV

Kiểm tra giữa kì I( KT viết)

9

10

Quê hương

Quê hương

TĐ-KC

Giọng quê hương

28+29

Tập đọc

Thư gửi bà

30

Chính tả

(N-V) Quê hương ruột thịt

19

Chính tả

(N-V) Quê hương

20

LTVC

So sánh. Dấu chấm

10

Tập viết

Ôn chữ hoa G

10

TLV

Tập viết thư và phong bì thư

10

11

TĐ-KC

Đất quý đất yêu

31+32

Tập đọc

Vẽ quê hương

33

Chính tả

(N-V) Tiếng hò trên sông

21

Chính tả

(N-V) Vẽ quê hương

22

LTVC

Từ ngữ về quê hương

11

Tập viết

Ôn chữ hoa G (tiếp)

11

TLV

Nghe kể : Tôi có đọc đâu. Nói về quê hương.

11

Không yêu cầu làm bài tập 1.

12

Bắc Trung Nam

TĐ-KC

Nắng phương Nam

34+35

Tập đọc

Cảnh đẹp non sông

36

Chính tả

(N-V) Chiều trên sông Hương

23

Chính tả

(N-V) Cảnh đẹp non sông

24

LTVC

Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

12

Tập viết

Ôn chữ hoa H

12

TLV

Nói viết về cảnh đẹp đất nước

12

13

TĐ-KC

Người con ở Tây Nguyên

37+38

Tập đọc

Cửa Tùng

39

Chính tả

(N-V) Đêm trăng trên Hồ Tây

25

Chính tả

(N-V) Vàm Cỏ Đông

26

LTVC

TN về địa phương. Dấu chấm

13

Tập viết

Ôn chữ hoa I

13

TLV

Viết thư

13

14

Anh em một nhà

TĐ-KC

Người liên lạc nhỏ tuổi

40+41

Tập đọc

Nhớ Việt Bắc

42

Chính tả

(N-V) Người liên lạc nhỏ

27

Chính tả

(N-V) Nhớ Việt Bắc

28

LTVC

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn ..Ai thế nào?

14

Tập viết

Ôn chữ hoa K

14

TLV

Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.

14

Không yêu cầu làm bài tập 1.

15

TĐ-KC

Hũ bạc của người cha

43+44

Tập đọc

Nhà rông ở Tây Nguyên

45

Chính tả

(N-V) Hũ bạc của người cha

29

Chính tả

(N-V) Nhà rông ở Tây Nguyên

30

LTVC

TN về các dân tộc. Luyện tập về so sánh

15

Tập viết

Ôn chữ hoa L

15

TLV

Nghe kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

15

Không yêu cầu làm bài tập 1.

16

Thành thị và nông thôn

Thành thị và nông thôn

TĐ-KC

Đôi bạn

46+47

Tập đọc

Về quê ngoại

48

Chính tả

(N-V) Đôi bạn

31

Chính tả

(N-V) Về quê ngoại

32

LTVC

TN về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy

16

Tích hợp TNXH, Tiết 32, tuần 16

Tập viết

Ôn chữ hoa M

16

TLV

Nghe - kể : Kéo cây lúa lên Nói về thành thị, nông thôn.

16

Không yêu cầu làm bài tập 1.

17

TĐ-KC

Mồ côi xử kiện

49+50

Tập đọc

Anh Đom Đóm

51

Chính tả

(N-V) Vầng trăng quê em

33

Chính tả

(N-V) Âm thanh thành phố

34

LTVC

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào

17

Tập viết

Ôn chữ hoa N

17

TLV

Viết về thành thị, nông thôn

17

18

Ôn tập học kì I

TĐ-KC

Ôn tập tiết 1+2

52+53

Tập đọc

Ôn tập tiết 3

54

Chính tả

Ôn tập tiết 4

35

Chính tả

Ôn tập tiết 5

36

LTVC

Ôn tập tiết 6

18

Tập viết

Kiểm tra cuối kì I( KT đọc)

18

TLV

Kiểm tra cuối kì I( KT viết)

18

19

Bảo vệ tổ quốc

Bảo vệ tổ quốc

TĐ-KC

Hai Bà Trưng

55+56

Tập đọc

Báo cáo kết quả tháng thi đua …. chú bộ đôi

57

Chính tả

(NV) Hai Bà Trưng

37

Chính tả

(NV) Trần Bình Trọng

38

LTVC

Nhân hóa: Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?

19

Tập viết

Ôn chữ hoa N (tiếp theo)

19

TLV

Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng

19

20

TĐ-KC

Ở lại với chiến khu

58+59

Tập đọc

Chú ở bên Bác Hồ

60

Chính tả

(NV) Ở lại với chiến khu

39

Chính tả

(NV) Trên đường mòn Hồ Chí Minh

40

LTVC

TN về tổ quốc. Dấu phẩy

20

Tập viết

Ôn chữ hoa N (tiếp theo)

20

TLV

Báo cáo hoạt động

20

Không yêu cầu làm bài tập 2.

21

Sáng tạo

TĐ-KC

Ông tổ nghề thêu

61+62

Tập đọc

Bàn tay cô giáo

63

Chính tả

(NV) Ở lại với chiến khu

41

Chính tả

(NV) Ở lại với chiến khu

42

LTVC

Nhân hóa: Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

21

Tập viết

Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ

21

TLV

Nói về tri thức. Nghe kể Nâng niu từng hạt giống

21

22

TĐ-KC

Nhà bác học và bà cụ

64+65

Tập đọc

Cái cầu

66

Chính tả

(NV) Ê-đi -xơn

43

Chính tả

(NV) Một nhà thông thái

44

LTVC

TN về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm

22

Tập viết

Ôn chữ hoa P

22

TLV

Nói, viết về người lao động trí óc

22

23

Nghệ thuật

TĐ-KC

Nhà ảo thuật

67+68

Tập đọc

Chương trình xiếc đặc sắc

69

Chính tả

(NV) Nghe nhạc

45

Chính tả

(NV) Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

46

LTVC

Nhân hóa: Ôn cách và TLCH Như thế nào?

23

Tập viết

Ôn chữ hoa Q

23

TLV

Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

23

Không dạy (Thay thế: Kể về những người thân gia đình)

24

TĐ-KC

Đối đáp với vua

70+71

Tập đọc

Tiếng đàn

72

Chính tả

(NV) Đối đáp với vua

47

Chính tả

(NV) Tiếng đàn

48

LTVC

TN về nghệ thuật. Dấu phẩy

24

Tập viết

Ôn chữ hoa R

24

TLV

Nghe kể: Người bán hàng may mắn

24

25

Lễ hội

Lễ hội

TĐ-KC

Hội vật

73+74

Tập đọc

Hội đua voi ở Tây Nguyên

75

Chính tả

(NV) Hội vật

49

Chính tả

(NV) Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

50

LTVC

Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao sao?

25

Tập viết

Ôn chữ hoa S

25

TLV

Kể về lễ hội

25

26

TĐ-KC

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

76+77

Tập đọc

Rước đèn ông sao

78

Chính tả

(NV) Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

51

Chính tả

(NV) Rước đèn ông sao

52

LTVC

TN về lễ hội. Dấu phẩy

26

Tập viết

Ôn chữ hoa T

26

TLV

Kể về một ngày hội

26

Không dạy ( Thay thế: Kể về ngày hội đọc sách ở trường em)

27

Ôn tập giữa học kì II

TĐ-KC

Ôn tập tiết 1+2

79+80

Tập đọc

Ôn tập tiết 3

81

Chính tả

Ôn tập tiết 4

53

Chính tả

Ôn tập tiết 5

54

LTVC

Ôn tập tiết 6

27

Tập viết

Kiểm tra giữa kì II( KT đọc)

27

Không kiểm tra ( Thay ôn tập tiết 7)

TLV

Kiểm tra giữa kì II( KT viết)

27

Không kiểm tra ( Thay ôn tập tiết 8)

28

Thể thao

TĐ-KC

Cuộc chạy đua trong rừng

82+83

Tập đọc

Cùng vui chơi

84

Chính tả

(NV)Cuộc chạy đua trong rừng

55

Chính tả

(NV) Cùng vui chơi

56

LTVC

Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

28

Tập viết

Ôn chữ hoa T (tiếp theo)

28

TLV

Kể lại trận thi đấu thể thao

28

GV có thể thay thế bài cho phù hợp với HS (bài tập 1): Thay thế kể về môn thể thao mà em yêu thích hoặc được tham gia. Không yêu cầu làm bài tập 2

29

TĐ-KC

Buổi học thể dục

85+86

Tập đọc

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

87

Chính tả

(NV) Buổi học thể dục

57

Chính tả

(NV) Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

58

LTVC

TN về thể thao. Dấu phẩy

29

Tập viết

Ôn chữ hoa T (tiếp theo)

29

TLV

Viết về một trận thi đấu thể thao

29

Không dạy: ( Thay thế: Kể về hoạt động tập thể ở trường em học)

30

Ngôi nhà chung

TĐ-KC

Găp gỡ ở Lúc - xăm -bua

88+89

Tập đọc

Một mái nhà chung

90

Chính tả

(NV) Liên hợp quốc

59

Chính tả

(Nhớ viết) Một mái nhà chung

60

LTVC

Đặt và TLCH Bằng gì?. Dấu hai chấm

30

Tập viết

Ôn chữ hoa U

30

TLV

Viết thư

30

Tích hợp bài tập 4 môn đạo đức tiết 2 tuần 20 . Điều chỉnh yêu cầu: Viết một bức thư cho bạn hoặc người thân trong gia đình.

31

TĐ-KC

Bác sĩ Y-éc- xanh

91+92

Tập đọc

Bài hát trồng cây

93

Chính tả

(NV) Bác sĩ Y-éc- xanh

61

Chính tả

(Nhớ viết) Bài hát trồng cây

62

LTVC

TN về các nước. Dấu phẩy.

31

Tích hợp bài tập 5 , bài tập 6 môn đạo đức tiết 2 tuần 20 .

Tập viết

Ôn chữ hoa V

31

TLV

Thảo luận về bảo vệ môi trường

31

Không yêu cầu làm bài tập 2. Thay thế Luyện viết

32

Bầu trời và mặt đất

TĐ-KC

Người đi săn và con vượn

94+95

Tập đọc

Cuốn sổ tay

96

Chính tả

(NV) Ngôi nhà chung

62

Chính tả

(NV) Hạt mưa

63

LTVC

Đặt và TLCH Bằng gì?. Dấu chấm, dấu hai chấm

32

Tập viết

Ôn chữ hoa X

32

TLV

Nói viết về bảo vệ môi trường

32

33

TĐ-KC

Cóc kiện trời

97+98

Tập đọc

Mặt trời xanh của tôi

99

Chính tả

(NV) Cóc kiện trời

64

Chính tả

(NV) Quà đồng nội

65

LTVC

Nhân hóa

33

Chỉ yêu cầu viết 1 câu có sự dụng phép nhân hóa.

Tập viết

Ôn chữ hoa Y

33

TLV

Ghi chép sổ tay

33

34

TĐ-KC

Sự tích chú Cuội cung trăng

100+101

Tập đọc

Mưa

102

Chính tả

(NV)Thì thầm

66

Chính tả

(NV) Dòng suối thức

67

LTVC

TN về thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

34

Tập viết

Ôn chữ hoa A,M,N,Q,V (kiểu 2 )

34

TLV

Nghe kể: Vươn tới các vì sao

34

35

Ôn tập học kì II

TĐ-KC

Ôn tập tiết 1+2

103+104

Tập đọc

Ôn tập tiết 3

105

Chính tả

Ôn tập tiết 4

68

Chính tả

Ôn tập tiết 5

69

LTVC

Ôn tập tiết 6

35

Tập viết

Kiểm tra cuối học kì II( KT đọc)

35

TLV

Kiểm tra cuối học kì II( KT viết)

35

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2021 - 2022. Tài liệu Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 sẽ đưa ra trình tự kế hoạch giảng dạy trong suốt một năm học của môn Tiếng Việt 3, từ đó giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án và bài giảng của mình. Chúc các thầy cô dạy tốt!

Chi tiết Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2021 - 2022

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 8.887
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 3 Chân trời

    Xem thêm