Kế hoạch giảng dạy Công nghệ 8 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 8 môn Công nghệ

Kế hoạch giảng dạy Công nghệ 8 năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Kế hoạch giảng dạy cả năm dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I. Điều chỉnh nội dung dạy học

STT

Mục

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lý do

Nội dung

Lý do

1

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

 

 

 

 

I. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật (Mục I của Bài 8 gộp với phần này)

 

Vì cùng mạch kiến thức

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Bài 18:

Vật liệu cơ khí

 

Phần I. mục 1: a, b không dạy

Vượt quá tư duy của HS

.

 

 

5

Bài 20: Dụng cụ cơ khí

 

b. Thước cặp (không dạy)

Theo PPCT năm 2011-2012 của sở GD hướng dẫn.

 

 

 

6

Bài 21: Cưa và đục kim loại

 

II. Đục kim loại (không dạy)

 

 

 

7

Bài 22: Dũa và khoan kim loại

Cả bài

Phần tinh giản theo PPCT năm 2011-2012 của sở GD

Phần khoan kim loại được tích hợp vào lớp 9.

 

 

 

8

Bài 23 Thực hành: Đo kích thước bằng thứớc lá, thước cặp.

Cả bài

Đo kích thước HS đã được học ở môn Toán

 

 

 

 

9

Bài 24:

Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

- GV không dạy: Hình 24.3.

Theo PPCT năm 2011-2012 của sở GD hướng dẫn.

 

 

 

10

Bài 31:

Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động

-II. 3-Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì (không dạy)

Theo PPCT năm 2011-2012 của sở GD hướng dẫn.

 

 

 

11

Bài 38, 39 Đồ dùng điện –

quang.

Đèn sợi đốt

Đèn huỳnh quang

 

 

Tăng thêm một tiết

Nội dung dài

 

12

Bài 40. Thực hành: Đèn ống huỳnh quang

Cả bài

Không phù hợp

 

 

 

13

Bài 44. Đồ dùng điện loại điện – cơ. Quạt điện

Phần II – Quạt điện

Gộp vào bài 45.

 

 

 

14

Bài 45, 49 Thực hành: Quạt điện – tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình

 

 

Tích hợp Phần II – của bài 44.

Tăng thêm một tiết.

Nội dung dài

 

 

- Bài 46: Máy biến áp một pha

 

2. Nguyên lí làm việc (không dạy

Theo PPCT năm 2011-2012 của sở GD hướng dẫn.

 

 

 

II. Thiết kế bài học theo chủ đề (Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề với các hoạt động học cơ bản: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng).

STT

Mục

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

Bài 8: Khái niệm về hình cắt

Bài 9: Bản vẽ chi tiết

-Dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt và bản vẽ chi tiết, tích hợp thành chủ đề: ‘Hình cắt- Bản vẽ chi tiết’

Nội dung ngắn vì phần I bài 8 gộp vào bài 1.

Phần II KN về hình cắt gộp bài 9

 

2

Bài 20: Dụng cụ cơ khí

Bài 21: Cưa và đục kim loại

Tích hợp 2 bài thành một chủ đề: Dụng cụ gia công cơ khí.

Vì cùng mạch kiến thức

 

3

Bài 38: Đồ dùng điện –

quang. Đèn sợi đốt

Bài 39: Đèn huỳnh quang

Tích hợp 2 bài thành một chủ đề: Đồ dùng điện

quang.

Vì cùng mạch kiến thức

 

4

Bài 51: Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 52:Thực hành: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Tích hợp hai bài thành một chủ đề “Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà”

Vì cùng mạch kiến thức

 

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học (theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung).

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng (Tiết theo PPCT)

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

HỌC KỲ I

Phần một: VẼ KỸ THUẬT

Chương I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

 

 

1

 

 

Bài 1:

Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

-I. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật

-II. Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất.

-III. Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống.

-IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật.

 

1

Thuyết trình, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

(Mục I của Bài 8 gộp với phần này)

2

Bài 2: Hình chiếu

 

 

2

Thuyết trình, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

 

3

Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

 

 

3

Thuyết trình, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

 

4

Bài 3, 5: Thực hành: Hình chiếu của vật thể. Đọc bản vẽ các khối đa diện

 

 

4

 

 

5

Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay

 

 

5

Thuyết trình, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

 

6

Bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

 

 

6

 

 

Chương II : BẢN VẼ KỸ THUẬT

7

Bài 8, 9:

Hình cắt – Bản vẽ chi tiết

 

I. Khái niệm về hình cắt. II. Bản vẽ chi tiết.

1/ Nội dung của bản vẽ chi tiết

2/ Đọc BV chi tiết

 

7

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

 

8

Bài 10: Biểu diễn ren

 

 

8

Thuyết trình, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

 

9

Bài 11:Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.

 

 

9

 

 

10

Bài 12: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

 

 

10

 

 

11

Bài 13: Bản vẽ lắp

 

 

11

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm...

 

12

Bài 14: Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

 

 

12

 

 

13

Bài 15: Bản vẽ nhà

 

 

13

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm...

 

14

Ôn tập phần vẽ kỹ thuật.

 

 

14

 

 

15

Kiểm tra chương I, II

 

 

15

 

 

Phần hai: CƠ KHÍ

Chương III : GIA CÔNG CƠ KHÍ

16

 

Bài 18:

Vật liệu cơ khí

.

 

16

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

Phần I. mục 1: a, b không dạy

17

Bài 20,21: Dụng cụ gia công cơ khí.

I. Dụng cụ đo và kiểm tra.

1.Thước đo chiều dài: thước lá

2. Thước đo góc.

II. Dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt.

III. Dụng cụ gia công

IV. Cắt kim loại bằng cưa tay

 

17

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm….

Bài 20

b. Thước cặp (không dạy)

II. Đục kim loại (không dạy)

 

Chương IV: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

18

Bài 24:

Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 

 

18

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm….

- GV không dạy: Hình 24.3.

19

Bài 25: Mối ghép cố định – Mối ghép không tháo được

 

 

19

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

20

Bài 26: Mối ghép tháo được

 

 

20

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…..

 

21

Bài 27: Mối ghép động

 

 

21

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm….

 

22

Bài 28: Thực hành ghép nối chi tiết

 

 

22

 

 

Chương V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

23

Bài 29: Truyền chuyển động

 

 

23, 24

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

24

Bài 30: Biến đổi chuyển động

 

 

25

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm….

 

25

 

Bài 31:

Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động

 

 

 

26

 

-II. 3-Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì (không dạy)

26

Ôn tập: Phần cơ khí

 

 

27

 

 

27

Kiểm tra: Thực hành

 

 

28

 

 

Phần ba: KỸ THUẬT ĐIỆN

28

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

 

 

29

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

 

Chương VI: AN TOÀN ĐIỆN

29

Bài 33: An toàn điện

 

 

30

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

30

Bài 34;35: Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và cứu người bị tai nạn điện.

 

 

31

 

 

31

Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện.

 

 

32

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

32

Bài 38, 39: Đồ dùng điện

quang.

 

I.Phân loại đèn điện

II.Đèn sợi đốt

III.Đèn huỳnh quang

IV.Đèn compact huỳnh quang

V.So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

 

33,34

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm….

 

33

Ôn tập

 

 

35

 

 

34

Kiểm tra: Học kỳ I (phần vẽ kỹ thuật và cơ khí)

 

 

36

 

 

HỌC KỲ II

Chương VII: ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

35

Bài 41: Đồ dùng điện – nhiệt. Bàn là điện

 

 

37

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

36

Bài 44:

Đồ dùng điện loại điện – cơ.

 

 

38

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm……

- II. Quạt điện (Tích hợp sang bài 45)

-III. Máy bơm nước (không dạy)

37

Bài 45: Quạt điện - Thực hành: Quạt điện

I.Quạt điện

II.Thực hành

 

39

 

 

38

- Bài 46: Máy biến áp một pha

 

 

 

40

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…..

2. Nguyên lí làm việc (không dạy)

39

Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng

 

 

41

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…..

 

40

Bài 49: Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình

 

 

42

 

 

41

Ôn tập chương VI,VII

 

 

43

 

 

42

Kiểm tra: Thực hành

 

 

44

 

 

Chương VIII: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

43

Bài 50:

Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà.

 

 

45

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

44

Bài 51, 52: Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

 

 

46,47

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…..

 

45

Bài 53: Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà

 

 

48

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm…

 

46

Bài 55: Sơ đồ điện

 

 

49

Thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm….

 

47

Bài 56,59: Thực hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện – Thiết kế mạch điện

I. Chuẩn bị

II.Vẽ Sơ đồ nguyên lý

III.Thiết kế mạch điện

 

50

 

 

48

Ôn tập HK II

 

 

51

 

 

48

Kiểm tra cuối năm học

 

 

52

 

 

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Công nghệ 8 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy Công nghệ 8 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Công nghệ 8, Giải bài tập Công nghệ 8 ngắn gọn, Lý thuyết Công nghệ 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
2 1.442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm