Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony

Bài tập Unit 3 tiếng Anh lớp 3 This is Tony có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 có đáp án bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học tiếng Anh Unit 3 lớp 3 tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Task 1. Look and write. There is one example.

Example:

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

Example:

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Task 3. Read and complete. There is one example.

Hi; nice; this; no; that; nice

Phong: (0) Hi, Linda.

Linda: Hello, Phong. (1) _________ is Tony.

Phong: (2) __________ to meet you.

Tony: Hello, Phong. (3) _________ to meet you, too.

Linda: Is (4) _____________ Mai?

Phong: (5) _________, it isn't. It's Hoa.

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write. There is one example.

1 - This;

2 - That;

3 - Tony;

4 - No;

5 - Yes;

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

1 - X;

2 - V;

3 - X;

4 - V;

5 - V;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1 - This;

2 - Nice;

3 - Nice;

4 - that;

5 - No;

Download đề thi và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh Unit 3: This is Tony. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.231
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm