Lịch thi IOE Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2016 - 2017

Lịch thi Olympic tiếng Anh và Olympic Tài năng tiếng Anh

Lịch thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô, các bậc phụ huynh giúp các em có được khoảng thời gian ôn tập và củng cố lại kiến thức trước những vòng thi sắp diễn ra trong thời gian tới đây. Sau đây mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bài tập ôn thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 cấp Tỉnh/ Thành phố năm học 2015 - 2016

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017

Luyện thi IOE Olympic Tiếng Anh trên Internet Online

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4547/BGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh

trên Internet và Olympic Tài năng Tiếng Anh dành

cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017; căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), Bộ GDĐT hướng dẫn cho năm học 2016-2017 như sau:

I - Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông

1. Thông tin chung

1.1. Các sở GDĐT tự quyết định việc tham gia, lựa chọn các vòng thi phù hợp và giao cho Ban tổ chức các cấp tổ chức vòng thi tương ứng.

1.2. Căn cứ các văn bản của Bộ GDĐT, các sở GDĐT vận dụng và hướng dẫn cho học sinh tham gia theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện của địa phương và sự hỗ trợ của Bộ GDĐT.

1.3. Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng chính thức, học sinh phải đáp ứng một số điều kiện tối thiểu, bên cạnh những điều kiện khác do ban tổ chức cấp tương ứng quy định (nếu có), như sau:

- Để tham gia vòng thi cấp trường, học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15; học sinh trung học phổ thông phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

- Để tham gia vòng thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh TH và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

- Để tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.

- Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được chọn dự thi dựa trên các tiêu chí do Ban tổ chức cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định.

- Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do ban tổ chức cấp tương ứng quy định.

1.4. Các vòng thi chính thức (trừ vòng toàn quốc) được tổ chức cho mọi học sinh đủ điều kiện tham gia. Các sở GDĐT căn cứ điều kiện cơ sở vật chất lựa chọn tham gia một số vòng thi hoặc tất cả các vòng thi và quyết định số lượng học sinh tham dự cùng số lượng giải thưởng. Ban tổ chức cấp nào chịu trách nhiệm xét giải thưởng theo quy định của sở GDĐT cho vòng thi do cấp đó và chọn học sinh để tham dự vòng thi tiếp theo (nếu có).

Căn cứ Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) ban hành theo Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, mỗi sở GDĐT được chọn tối đa 120 học sinh lớp 5; 120 học sinh lớp 9 và 120 học sinh lớp 11 để tham gia vòng thi cấp toàn quốc. Để tham gia vòng toàn quốc, học sinh phải đáp ứng điều kiện tối thiểu tại mục 1.3 và các điều kiện khác do ban tổ chức cấp tỉnh/thành phố quy định (nếu có).

1.5. Ban tổ chức của cấp tương ứng lựa chọn địa điểm thi và chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi học sinh được dự thi trên một máy tính/lượt trong vòng thi do cấp mình tổ chức. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài đặt các phần mềm phù hợp (tham khảo phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn). Phải có máy tính dự phòng để đổi máy cho học sinh khi gặp sự cố và nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới. Các thiết bị có tính năng truy cập Internet khác chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng trong các vòng thi chính thức.

Các đơn vị bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách từng khối thi phải lưu và bảo quản theo quy định ngay sau khi tổ chức xong vòng thi.

Trong trường hợp có sự cố ở vòng chính thức, sở GDĐT phải báo cáo ngay qua điện thoại sau đó báo cáo bằng văn bản về địa chỉ thư điện tử [email protected][email protected]. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ xem xét bố trí thi lại nếu cần thiết. Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để tiện liên lạc.

1.6. Mã số thi dùng để tổ chức thi các vòng thi, quản lý bài thi và kết quả thi, giám sát đơn vị tổ chức thi và các vòng thi. Phải có mã số thi mới tổ chức được vòng thi. Việc tạo mã số thi đối với vòng thi cấp trường thực hiện theo hướng dẫn trên trang web www.ioe.vn.

Mỗi khung giờ thi của mỗi khối lớp phải có mã số thi chính thức và dự phòng riêng. Mỗi mã số chỉ dùng được cho một khung giờ và một khối lớp. Mã số thi phải được bảo mật và chỉ công bố sớm nhất 15 phút trước giờ thi của vòng thi. Sau khi thi xong, cán bộ phụ trách phải khóa mã số thi. Các Sở GDĐT phải gửi đủ mã số thi đến các Hội đồng thi do mình quản lý 01 ngày trước khi tổ chức vòng thi chính thức theo nguyên tắc bảo mật và phải có cán bộ trực thi với số máy điện thoại trực để giải đáp cho Hội đồng thi khi có sự cố về mã số thi.

2. Vòng thi cấp trường đối với TH và THCS

Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:

2.1. Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp trường dành cho TH được tổ chức vào 02 ngày 03/12 và 04/12/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00

- Khối lớp 4: từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00

- Khối lớp 5: từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00

2.2. Cấp Trung học cơ sở

Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 10/12 và 11/12/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 6: từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00

- Khối lớp 7: từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00

- Khối lớp 8: từ 10h30 đến 11h00 hoặc từ 16h30 đến 17h00

- Khối lớp 9: từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00

3. Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường THPT

Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường đối với THPT được tổ chức vào 02 ngày 14/01 và 15/01/2017 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

4. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức vào 02 ngày 04 và 05/03/2017. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm.

Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các khối, cụ thể như sau:

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

Sau khi hoàn thành vòng thi, Các sở GDĐT lựa chọn học sinh khối 5, 9, 11 tham gia vòng thi cấp toàn quốc và gửi bản mềm danh sách về địa chỉ "[email protected]" và "[email protected]" và bằng văn bản về Đặng Hiệp Giang, chuyên viên Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 11/3/2017 để đăng ký tham gia vòng toàn quốc. Khi gửi bản mềm danh sách học sinh các khối thi phải dùng tiêu đề thống nhất như sau: "Sở GDĐT ... (tên sở) đăng ký tham gia IOE vòng toàn quốc năm 2017" để Ban tổ chức xử lý dữ liệu.

Sau ngày 11/3, căn cứ vào đăng ký của các sở, Bộ GDĐT sẽ có phân công giám sát chéo cho vòng thi toàn quốc.

5. Vòng thi cấp toàn quốc

5.1. Thời gian, địa điểm, giám sát thi và mã số thi

Vòng thi cấp toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2016-2017 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 15/4/2017.

Học sinh của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ dự thi ngay tại địa phương, học sinh của mỗi khối lớp có thể bố trí dự thi ở nhiều phòng thi.

Mỗi sở GDĐT cử ít nhất 3 cán bộ đi giám sát chéo trong đó ít nhất có một lãnh đạo cấp phòng thuộc sở phụ trách. Quyết định cử giám sát gửi cho Ban tổ chức cấp toàn quốc và sở GDĐT mà đoàn cán bộ sẽ đến giám sát trước ngày 06/4/2017.

Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi về Bộ GDĐT. Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có thẻ học sinh, dán ảnh và xác nhận của sở GDĐT.

Sở GDĐT không tự tạo mã số thi phải thông báo cho Ban tổ chức trong đăng ký dự thi vòng toàn quốc để Ban tổ chức gửi hướng dẫn lập mã số. Sau ngày 25/3/2017 nếu chưa nhận được hướng dẫn tạo mã, đề nghị các sở GDĐT liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc để được hỗ trợ.

5.2. Hội đồng thi

Hội đồng thi tại các tỉnh, thành phố do giám đốc sở GDĐT tổ chức vòng thi cấp toàn quốc thành lập trước ngày 06/4/2017 với các thành phần sau đây:

- Đại diện lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH hoặc KT&KĐCLGD là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng;

- Ban thư ký gồm ít nhất 2 cán bộ;

- Ủy viên là cán bộ của sở GDĐT với nòng cốt là chuyên viên các môn Tin học, Tiếng Anh và cán bộ phục vụ;

- Hội đồng họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 14/4/2017.

5.3. Lịch thi

Học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 15/4/2017 theo khung giờ sau:

- Lớp 11: từ 8h00 đến 8h30

- Lớp 5: từ 9h00 đến 9h30

- Lớp 9: từ 10h00 đến 10h30

Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kỹ thuật vượt quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ.

Hội đồng thi cấp toàn quốc tại tỉnh làm thủ tục niêm phong các văn bản của vòng thi gửi về Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 21/4/2017. Tất cả các văn bản cần có bản sao được lưu tại các sở GDĐT. Các bản sao phải có xác nhận "Sao y bản chính", có chữ ký của trưởng đoàn cán bộ giám sát và chủ tịch hội đồng thi.

II. Olympic "Tài năng Tiếng Anh"

Năm học 2016-2017, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức Olympic "Tài năng Tiếng Anh" nhằm tăng cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, trong việc học tập bộ môn Tiếng Anh.

1. Đối tượng

Nếu có nguyện vọng tham gia, sở GDĐT xem xét lựa chọn 02 học sinh lớp 5; 02 học sinh lớp 9 và 02 học sinh lớp 11 (các đơn vị đăng cai và 5 đơn vị gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ được cử gấp đôi số lượng nếu có nhu cầu) tham dự Olympic "Tài năng Tiếng Anh" căn cứ vào các tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

1.1. Kết quả Olympic Tiếng Anh trên Internet theo tiêu chí lựa chọn do ban tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định;

1.2. Kết quả đánh giá kỹ năng nghe và nói của học sinh của sở GDĐT (nếu cần thiết).

2. Thời gian và địa điểm

2.1. Thời gian:

Olympic "Tài năng Tiếng Anh" được dự kiến tổ chức tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào 02 ngày 16/3 và 17/3/2017.

2.2. Địa điểm

2.2.1. Khu vực miền Bắc

- Tổ chức tại Nam Định cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái.

2.2.2. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

- Tổ chức tại Thừa Thiên Huế cho các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông.

2.2.3. Khu vực miền Nam

-Tổ chức tại Tiền Giang cho các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu.

3. Đăng ký dự thi

Các sở GDĐT cần đăng ký tham dự Olympic "Tài năng Tiếng Anh" trước ngày 23/2/2017 qua thư điện tử từ hòm thư chính thức của sở GDĐT với tiêu đề "Sở GDĐT ... (tên sở) đăng ký tham gia Olympic Tài năng Tiếng Anh". Danh sách thành phần tham dự có thể gửi sau và muộn nhất trước ngày 10/3/2017 về địa chỉ [email protected] và bằng văn bản về Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

4. Nội dung dự thi

Học sinh sẽ tham dự 03 nội dung như sau:

4.1. What's the Topic?

Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh. Chủ đề và nội dung của các hình ảnh nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tương ứng của từng cấp, lớp. Nội dung chiếm tỷ lệ 20% kết quả chung cuộc.

4.2. Are You a Good Communicator?

Học sinh sẽ xem các video với chủ đề và tình huống phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện các yêu cầu về giao tiếp và xử lý các tình huống giao tiếp. Nội dung chiếm tỷ lệ 30% kết quả chung cuộc.

4.3. Who's the Best Orator?

Học sinh sẽ tham gia hùng biện với các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung chiếm tỷ lệ 50% kết quả chung cuộc.

5. Nội dung giao lưu

Mỗi đơn vị tham gia Olympic "Tài năng Tiếng Anh" chuẩn bị một nội dung giao lưu để tham gia với các đơn vị khác. Nội dung giao lưu không quá 05 phút và được trình bày bằng tiếng Anh. Khuyến khích sự tham gia của giáo viên và phụ huynh học sinh.

6. Khen thưởng

Mỗi khối lớp tại mỗi khu vực tổ chức được trao các giải và tỷ lệ giải cho học sinh tham dự như sau: giải Nhất, 10% số lượng học sinh tham dự; giải Nhì, 20% số lượng học sinh tham dự; giải Ba, 30% số lượng học sinh tham dự; giải Khuyến khích, 40% số lượng học sinh tham dự. Chỉ xếp giải những học sinh tham dự đầy đủ các nội dung. Truy cập http://ote.edu.vn để có thêm thông tin tham khảo.

III. Triển khai thực hiện

1. Kinh phí tổ chức và tham gia Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông và Olympic "Tài năng Tiếng Anh" (OTE) chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc.

2. Học sinh đạt giải được khen thưởng theo các quy định hiện hành.

3. Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt các cuộc thi trong năm học 2016-2017.

Trong quá trình thực hiện, mọi liên hệ với BTC xin gửi về địa chỉ [email protected][email protected] Các vấn đề cần phản ánh, trao đổi xin liên hệ qua các số máy công bố ở mục Hỗ trợ trực tuyến trên website http://www.ioe.vn để được hỗ trợ kịp thời./.

Đánh giá bài viết
3 3.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tập Xem thêm