Lương giáo viên các cấp có tăng theo quy định mới từ 20/3/2021

Tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021

Bên cạnh bảng lương mới của giáo viên, còn có nhiều quy định liên quan đến hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên từ ngày 20/3/2021. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ vấn đề lương giáo viên năm nay sẽ tăng như thế nào?

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành 04 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Theo đó, lương giáo viên các cấp sẽ tăng mạnh trong thời gian tới theo quy định tại các Thông tư này.

Cụ thể:

Theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, từ ngày 01/7/2020, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên các cấp được nâng lên so với quy định tại Luật Giáo dục 2005, cụ thể:

- Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm).

- Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. (Quy định hiện hành yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở).

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cứ nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Có thể thấy, việc nâng chuẩn trình độ đào tạo lên đại học này là theo đúng tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW đã nêu “Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm" .

Theo quy định hiện nay, lương của giáo viên là viên chức sẽ được trả theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Các giáo viên mới vào ngành sẽ có chức danh thấp nhất nên mức lương nhận được cũng là mức thấp nhất. Hiện nay, ngành Giáo dục không có thang bảng lương riêng, nhưng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nâng lên cũng là căn cứ để khởi đầu cho bậc lương của giáo viên ở các bậc học này, về logic cũng đã được nâng lên.

Đối với bậc tiểu học, trình độ đào tạo của giáo viên sẽ được nâng lên từ trung cấp lên đại học, nên đây cũng là bậc học mà lương có thay đổi mạnh nhất. Hiện nay, mức lương ban đầu với hệ trung cấp là hệ số 1,86; hệ đại học là 2,34 - riêng điều này cũng cho thấy mức tăng của lương giáo viên tiểu học là rất lớn.

Cụ thể hóa quy định tại Luật Giáo dục 2019, mới đây, ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành 4 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trong đó hướng dẫn cụ thể cách xếp lương đối với giáo viên các cấp theo chuẩn mới.

>>> Hướng dẫn chuyển hạng cho giáo viên các cấp từ 20/3/2021

VnDoc.com xin tổng hợp hệ số lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp kèm theo chuẩn trình độ đào tạo mới đối với giáo mầm non, tiểu học, THCS, THPT (có so sánh với hệ số lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp kèm theo chuẩn trình độ đào tạo hiện nay) tại bảng dưới đây.

Từ 20/3/2021

Hiện nay

Hạng chức danh nghề nghiệp

Hệ số lương

Hạng chức danh nghề nghiệp

Hệ số lương

Ghi chú

Giáo viên mầm non

Hạng I

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 2,10 đến 4,89

Hệ số thấp nhất tăng từ 1,86 lên 2,10; Hệ số cao nhất tăng từ 4,89 lên 6,38

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,10 đến 4,89

Hạng III

Từ 2,10 đến 4,89

Hạng IV

Từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên tiểu học

Hạng I

Từ 4,40 đến 6,78

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hệ số thấp nhất tăng từ 1,86 lên 2,34; Hệ số cao nhất tăng từ 4,98 lên 6,78

Hạng II

Từ 4,00 đến 6,38

Hạng III

Từ 2,10 đến 4,89

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng IV

Từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên THCS

Hạng I

Từ 4,40 đến 6,78

Hạng I

Từ 4,00 đến 6,38

Hệ số thấp nhất tăng từ 2,10 lên 2,34; Hệ số cao nhất tăng từ 6,38 lên 6,78

Hạng II

Từ 4,00 đến 6,38

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,10 đến 4,89

Giáo viên THPT

Hạng I

Từ 4,40 đến 6,78

Hạng I

Từ 4,40 đến 6,78

Giữ ổn định như hiện nay

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 4,00 đến 6,38

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Xem thêm: Bảng lương giáo viên các cấp theo hạng chức danh nghề nghiệp mới từ 20/3/2021

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

.................................................

Xem thêm bảng lương THCS và bảng lương THPT:

Trên đây là nội dung chi tiết của Lương giáo viên các cấp có tăng theo quy định mới từ 20/3/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 8.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm