Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 5)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
UBND HUYỆN ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS …………
Độc lập Tự do Hạnh phúc
ĐỀ CHÍNH THỨC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian chép đề)
Cấp
độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1
Hàm số y = ax
2
y = ax + b
(a
0)
- Biết xác định hệ
số a của m số
hàm số y = ax
2
- Biết vẽ tìm
giao điểm đồ thị
của (P), (d)
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1 (C1)
0,5
5%
1(C2)
2,0
20%
2
2,5
25%
Chủ đề 2
Phương trình
và hệ phương
trình
- Biết phương
trình bậc hai tìm
tổng tích hai
nghiệm
- Nhận ra biểu
thức liên hệ giữa
hai nghiệm
- Hệ phương trình
phương trình
bậc hai có nghiệm
- Tính được biệt
thức ∆
- nh tổng tích
của PTB2
- Biết giải
phương trình bậc
hai.
- Giải được hệ
phương trình
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1(C2)
0,5
5%
1(C3
a)
1,0
10%
2(C3,4)
1,0
10%
1(C3
b)
1,0
10%
1(C2)
1,0
10%
6
4,5
45%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Chủ đề 3
Góc đường
tròn
- Biết định nghĩa
định về các
góc với đường
tròn
- Biết định tứ
giác nội tiếp
- Biết tính kiểm
tra các góc với
đường tròn
Vận dụng cung
chứa góc để c/m
tứ giác nội tiếp
và so sánh 2 góc
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
3(C5,7,8)
1,5
15%
1(C6)
0,5
5%
1(C4)
1,0
10%
5
3,0
30%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20%
1
1,0
10%
4
2,0
20%
2
3,0
30%
1
1,0
10%
1
1,0
10%
13
10
100%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
UBND HUYỆN ……….
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS …………..
Độc lập Tự do Hạnh phúc
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian chép đề)
I.Trắc nghiệm khách quan:(4 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng).
Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax
2
đi qua điểm A (-1;2) thì hệ số a bằng?
A.1
B. -1
C. 2
D. -2
Câu 2
:
Phương trình (m + 2)x
2
– 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
A. m ≠ 1.
B. m ≠-2.
C. m ≠ 0.
D. mọi giá trị của m.
Câu 3: Phương trình x
2
– 3x + 5 = 0 có biệt thức ∆ bằng
A. - 11.
B. -29.
C. -37.
D. 16.
Câu 4: Hệ phương trình
2 3
2 4
x y
x y
có nghiệm là:
A.
10 11
;
3 3
B.
2 5
;
3 3
C. (2;1) D.(1;-1)
Câu 5 AB là một cung của (O; R) với sđ
AB
nhỏ là 80
0
. Khi đó, góc
AOB
có số đo là:
A. 180
0
B. 160
0
C. 140
0
D. 80
0
Câu 6: Cho đường tròn (O; R) và dây AB = R. Trên
AB
lớn lấy điểm M. Số đo
AMB
là:
A.
0
60
B.
0
90
C.
0
30
D.
0
150
Câu 7: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng:
A. Nửa sđ cung bị chắn B. sđ cung bị chắn
C. Nửa sđ góc nội tiếp cùng chắn một cung D. sđ góc ở tâm cùng chắn một cung
Câu 8: Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp ?
A.
0 0 0 0
60 ;105 ;120 ;85
B.
0 0 0 0
75 ;85 ;105 ;95
C.
0 0 0 0
80 ;90 ;110 ;90
D.
0 0 0 0
68 ;92 ;112 ;98
II.Phần tự luận.(6,0 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 5) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 9 học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo 

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 5) được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Toán lớp 9, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 5). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm