Mã và thông tin trường Học viện Hậu cần (hệ Quân sự)

Mã trường Học viện Hậu cần (hệ Quân sự)

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Mã và thông tin trường Học viện Hậu cần (hệ Quân sự). Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn tham khảo.

Ký hiệu: HEH

Loại hình: Công lập

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 069695115; 069577681

Website: hocvienhaucan.edu.vn

Tên trường Học viện Hậu cần bằng tiếng anh: Logistics Academy

1. Đối tượng tuyển sinh

Nam thanh niên ngoài Quân đội tuổi từ 17 đến 21 (tính đến năm 2018); nam quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tuổi từ 18 đến 23 (tính đến năm 2018).

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Mã và thông tin trường Học viện Hậu cần (hệ Quân sự)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Khi có quy định của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, Học viện sẽ công bố chi tiết trên Website: hocvienhaucan.edu.vn

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

a) Xét tuyển nguyện vọng 1

* Đại học Quân sự

- Thí sinh ĐKXT phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng;

- Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội. Việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

* Đại học Dân sự: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thí sinh ĐKXT không phải qua sơ tuyển.

* Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

b) Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Thực hiện theo định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Quốc phòng. Thông tin chi tiết về tuyển sinh NVBS (nếu có) đăng tải trên Website: hocvienhaucan.edu.vn.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

* Thời gian, địa điểm đăng ký sơ tuyển

Thời gian sơ tuyển từ 01/3 ÷ 25/4/2018. Thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương.

* Mã trường: Hệ Quân sự: HEH

* Mã ngành: Ngành Hậu cần Quân sự: 7860218

7. Tổ chức tuyển sinh

- Thực hiện một điểm chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

- Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

* Riêng xét tuyển Đại học quân sự: Điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc được tính từ Quảng Bình trở ra;

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam được tính từ Quảng Trị trở vào. Thời gian được được tính hộ khẩu thường trú phía Nam tính đến tháng 9 năm dự tuyển phải đủ 3 năm liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

8. Chính sách ưu tiên

1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

2.1. Đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

a) Đối tượng xét tuyển thẳng

* Đối tượng 1

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp;

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học – kỹ thuật (KH-KT) quốc tế (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học) thì được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT);

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học), đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT).

* Đối tượng 2

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

b) Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện là các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học) và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện, Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho vào học.

9. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí sơ tuyển: 50.000 đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh Quân sự cấp Quận (Huyện) khi làm hồ sơ sơ tuyển;

- Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến

Học viên hệ quân sự không phải nộp học phí, được bảo đảm mọi mặt về ăn, ở, sinh hoạt, học tập.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Đánh giá bài viết
1 346
Sắp xếp theo
    Thông tin Trường Đại học, Học viện, CĐ Xem thêm