Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 8

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 8 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the correct answer

1. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

What’s this?

It is a _______.

A. rabbit

B. mouse

2. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

Let’s have _______

A. pizza

B. pasta

3. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

I can see ______.

A. a rainbow

B. a river

4. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

What’s this?

It’s _____

A. a window

B. a widow

5. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

Let’s have ______

A. noodle

B. noodles

Exercise 2: Circle the correct answer

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

1. walk/ run

2. Ride a bike/ fly a kite

3. Sail/ sing

4. Ride a bike/ fly a kite

Exercise 3: Reorder the letters to have meaningful words

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh1. t d d y e b a e r

__________________

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

2. p p o c r o n

__________________

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

3. r t e i g

__________________

Exercise 4: Choose the odd one out

1. A. papaya

B.apple

C. grape

D. pork

2. A. sausage

B.milk

C. book

D. pear

3. A. ten

B.fine

C. five

D. two

4. A. red

B.blue

C. gray

D. chick

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Is/ a/ lion/ it/?

_______________________

2. they/ What/ are/?

_______________________

3. you/ How/ old/ are/?

_______________________

Exercise 6: Write “a” or “an”

1. _____ chicken

2. _____ parrot

3. _____ apple

4. _____ pencil case

5. _____ umbrella

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 8

Exercise 1: Circle the correct answer

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

Exercise 2: Circle the correct answer

1. run

2. fly a kite

3. sing

4. ride a bike

Exercise 3: Reorder the letters to have meaningful words

1. Teddy bear

2. Pop corn

3. Tiger

Exercise 4: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. B

4. D

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Is it a lion?

2. What are they?

3. How old are you?

Exercise 6: Write “A” or “An”

1. A

2. A

3. An

4. A

5. An

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7, Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 357
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm