Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 8

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. duck

B. bird

C. dog

D. bat

2. A. ill

B. sick

C. leaf

D. cough

3. A. banana

B. lunch box

C. pear

D. grape

4. A. pineapple

B. sand

C. watermelon

D. mango

5. A. papaya

B. shell

C. sea

D. sand

Exercise 2: Read and match

1. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhA. jug
2. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhB. insect
3. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhC. hat
4. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhD. hippo

Exercise 3: Look at the picture, count and write

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

1. ____ giraffes

2. ____ lions

3. ____ elephant

4. ____ frogs

5. ____ bird

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. it?/ What/ is/ color/

2. There/ two/ are/ hands/

3. Is/ a/ horse/ it/?

4. they/ What/ are/?

5. have/ I/ five/ sandwiches/

Exercise 5: Write “There is” or “There are”

1. _____ a book and a pen

2. _____ one lunchbox

3. _____ two cats and three dogs

4. ____ an umbrella

5. ____ ten fingers

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. B

4. B

5. A

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. D

4. A

Exercise 3: Look at the picture, count and write

1. _two___ giraffes

2. __two__ lions

3. __an/ one__ elephant

4. __three__ frogs

5. __a/ one__ bird

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. What color is it?

2. There are two hands

3. Is it a horse?

4. What are they?

5. I have five sandwiches

Exercise 5: Write “There is” or “There are”

1. _There are____ a book and a pen

2. _There is____ one lunchbox

3. _There are____ two cats and three dogs

4. _There is___ an umbrella

5. __There are__ ten fingers

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 6, Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 458
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm