Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/04

Bài tập tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 5 dưới đây nằm trong bộ đề bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều bài tập tự luận và trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write True or False.

My sister May is four years old. She likes eating candy in the evening. She does not like brushing her teeth before going to bed. Yesterday she could not sleep because she had a terrible pain in her tooth. In the morning, Mum took her to the hospital to see the dentist. The dentist said that Mary should brush her teeth after meals. She should not eat sweet things in the evening.

1. My sister is 4 years old.

2. She likes eating sweet things in the evening.

3. She had a toothache yesterday.

4. She went to the hospital with her father.

5. The dentist said that she should brush her teeth every morning.

6. May shouldn’t eat sweet things in the evening.

Task 2. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number.

plane; bay; coach; swam; city

Kim comes from England. She lives with her sister in Ho Chi Minh (1)________ . Last weekend, they had a trip to Ha Long (2) ______________. This is an amazing place in the north of Viet Nam. The sisters went to Ha Noi by (3) ______________. Then they went to the Quang Ninh by (4) ______________. At the bay, they had a boat cruise around the islands and took a lot of photos. They (5) ______________ in the sea and had delicious seafood. They had a wonderful weekend at the seaside.

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Jack: Oh, I see.

B

Hoa: By talking with my foreign friends in the English class.

0

C

Jack: How do you practise speaking English?

D

Hoa: I write new words in my notebook and make sentences with them.

E

Jack: How about learning vocabulary?

Task 4. Order the words.

1. you / how / do / English / learn/ ?/

2. do / you / how / learn / vocabulary/ ?/

3. how / speaking / you / practise / do/ ?/

4. do / you / reading / practise / how/ ?/

5. English / learn / do / why / you/ ?

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write True or False.

1 - True; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False; 6 - True;

Task 2. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number.

1 - city; 2 - bay; 3 - plane; 4 - coach; 5 - swam;

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - B; 2 - E; 3 - D; 4 - A;

Task 4. Order the words.

1 - How do you learn English?

2 - How do you learn vocabulary?

3 - How do you practise speaking?

4 - How do you practise reading?

5 - Why do you learn English?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 06-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
10 3.016
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm