Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/04

Đề ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020, bài tập tiếng Anh 5 ngày 04/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em kiểm tra kiến thức tiếng Anh theo từng ngày hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập hiểu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and answer the questions

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I do morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I usually do homework with my classmates. Then I often go to the sports centre and play football. In the evening, I sometimes watch TV. I like watching films after dinner.

1. What’s his name ?..................................................................

2. Does he get up late ?....................................................................

3. What does he do in the moring ?.........................................................

4. What does he do after school ?.....................................................................

5. Does he usually do homework with his friends ?..............................................

6. Does he often play football ?.............................................

7. What does he sometimes do in the evening ?...................................................

8. What does he like doing after dinner ?..............................................................

Task 2. Look and write the correct words.

Monday; twice; Science; Maths; Thurday

1. It is the first working day of the week.

2. You learn about numbers and shapes in this subject.

3. It’s the different way to say ‘two times’.

4. You learn about plants and animals in this subject.

Task 3. Read and write True or False.

My name’s Vinh. This weekend, Dad will take the family to Nghe An by train. We will visit Uncle Ho’s house and learn about Uncle Ho and his family. It will be amazing to visit Uncle Ho’s hometown. I am so happy because it will be the first history lesson I can learn from a trip.

1. Vinh’s family will go to Nghe An.

2. They will get there by bus.

3. They will know about Uncle Ho and his family.

4. Nghe An is Uncle Ho’s hometown.

5. It’s Vinh’s first history lesson at school.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and answer the questions

1 - His name is Nam.

2 - No, he doesn't.

3 - He gets up, does morning exercise, has breakfast and then goes to school.

4 - He usually does homework with his classmates.

5 - Yes, he does.

6 - Yes, he does.

7 - He sometimes watches TV.

8 - He likes watching films.

Task 2. Look and write the correct words.

1 - Monday; 2 - Maths; 3 - Twice; 4 - Science;

Task 3. Read and write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 04-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
20 2.918
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm