Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 26/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh 5 mới ngày 26/03

Đề ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 26/03 dành cho học sinh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát SGK tiếng Anh 5 mới giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write the correct word.

island; elephant; plane; gorilla; sandcastle; panda

1/ It has long trunk and two tusks. ........................

2/ A flying vehicle with wings ………….

3/ A piece of land surrounded by water ………….

4/ A model castle of sand, made by children on the beach …………

5/ An animal like a large monkey without tail ………….

6/ A large black and white animal like a bear ………….

Task 2. Read and write True or False.

Bella always gets up early on weekdays. Yesterday she didn’t get up early because it was Sunday. Bella’s family visited her grandparents in the countryside. They had a big lunch. They ate fish, meat and drank soya milk. They were very happy. Next weekend her grandparents will go to the city and visit Bella’s family.

1. Bella always gets up early everyday.

2. She didn’t get up early yesterday.

3. The family visited Bella’s grandparents in the countryside.

4. They had a big lunch with fish, chicken and soya milk.

5. Bella’s grandparents will visit Bella’s family in the countryside.

Task 3. Reorder the words.

1. this / sea / weekend / we'll / by / be / the

2. sports / my / the / play / family / beach / will / on

3. you / next / will / be / where / year

4. they / will / the / what / next / do / month / countryside / in

5. parents / our / summer / have / with / a / we'll / holiday

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write the correct word.

1 - elephant; 2 - plane; 3 - island;

4 - sandcastle; 5 - gorilla; 6 - panda;

Task 2. Read and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Task 3. Reorder the words.

1 - We'll be by the sea this weekend.

2 - My family will play sports on the beach.

3 - Where will you be next year?

4 - What will they do in the countryside next month?

5 - We'll have a summer holiday with our parents.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 26-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
6 2.887
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm