Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/03

Bài ôn tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 ngày 24/03

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 mới ngày 24/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới trong thời gian nghỉ dịch Corona do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 5 mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 5 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentence.

1. What's the ………………..with you? - I am tired.

2. How …………………… subjects do you have today?

3. My mother …………….…..in factories.

4. Where …………….…you go next weekend?

5. My friends …………………… badminton in their free time.

6. I often ………….……up early in the morning.

7. She ……………..…. go to the dentist.

8. ………………..….you join the funfair last Sunday?

9. What …………….… do you go to school?

10. I like ………………. the piano.

Task 2. Look and write the correct words.

lane; island; tower; village; address

1. It’s an area surrounded by water.

2. It’s a tall building with many floors.

3. It’s a long and narrow road.

4. It is a small town in the countryside.

5. It tells you where a person lives.

Task 3. Reorder the words.

1 gets / early / in / the / morning / he / up

2. you / morning / do / exercise / do / often / how

3. you / in / what / evening / do / the / do

4. a / goes / my / once / father / fishing / week

5. the / never / I / night / internet / at / surf

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentence.

1 - matter; 2 - many; 3 - works; 4 - will; 5 - play;

6 - gets; 7 - should/ doesn't; 8 - Did; 9 - time; 10 - playing;

Task 2. Look and write the correct words.

1 - island; 2 - tower; 3 - lane; 4 - village; 5 - address;

Task 3. Reorder the words.

1 - He usually gets up early in the morning.

2 - How often do you do morning exercise?

3 - What do you do in the evening?

4 - My father goes fishing one a week.

5 - I never surf the internet at night.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 24-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
20 4.111
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm