Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

Phiếu ôn tập ở nhà tiếng Anh 5 ngày 18/03 có đáp án

Bài tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 ngày 18/3 trong thời gian nghỉ dịch có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Fill in the blanks with “am”, “is” or “ are”:

1. Kate ______ swimming now.

2. Mom _______ surfing at the moment.

3. I _______ not playing the guitar.

4. The boys _______ not watching TV.

5. They _______ visiting their family.

6. My mother ______ cooking dinner.

7. The girls ______ not shopping.

8. We _____ using a computer.

9. The children ______ kayaking.

10. They ______ waterskiing now.

Task 2. Look at the table. Are the sentences true or false? Write T or F , then write sentences.

Ben

Lily

Toby

Anna

get up early

V

X

X

V

go to school by car

X

X

V

V

play tennis

V

V

X

X

get dressed at 8 o’clock

X

V

X

X

a. Ben gets up early.

T

He gets up early.

b. Lily goes to school by car.

c. Toby doesn’t play tennis.

d. Anna gets dressed at 8 o’clock.

e. Ben goes to school by car.

f. Lily plays tennis.

g. Toby gets up early.

h. Anna goes to school by car.

Task 3. Arrange words to make meaningful sentences:

1. in the city / in the country / Hung / or / does / live ?

2. part/ in/ festival/ did/ the/ sports/ you/ take/?

3. Hoa/ birthday/ to/ her/ invited/ Minh/ party/.

4. Birthday/ went/ my/ my/ family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/.

5. what/ do/ Mid-Autumn Festival/ you/ did/on?

6. by/ classmates/on/trip/ zoo/ my/ a/ went/ to/ the/ bus/.

7. enjoyed/ we/ the/ and/ food/ at/ drinks/ the/ party/.

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill in the blanks with “am”, “is” or “ are”:

1 - is; 2 - is; 3 - am; 4 - are; 5 - are;

6 - is; 7 - are; 8 - are; 9 - are; 10 - are;

Task 2. Look at the table. Are the sentences true or false? Write T or F , then write sentences.

a. Ben gets up early.

T

He gets up early.

b. Lily goes to school by car.

F

She doesn't go to school by car.

c. Toby doesn’t play tennis.

T

He doesn’t play tennis.

d. Anna gets dressed at 8 o’clock.

F

She doesn't gets dressed at 8 o’clock.

e. Ben goes to school by car.

F

He doesn't go to school by car.

f. Lily plays tennis.

T

She plays tennis.

g. Toby gets up early.

F

He doesn't get up early.

h. Anna goes to school by car.

T

She goes to school by car.

Task 3. Arrange words to make meaningful sentences:

1 - Does Hung live in the city or in the country?

2 - Did you take part in festival sports?

3 - Hoa invited Minh to her birthday party.

4 - My family went to my cousin's birthday party last night.

5 - What did you do on Mid-Autumn Festival?

6 - My classmates went on trip to the zoo by bus.

7 - We enjoyed the food and drink at the party.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 18-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm