Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án ngày 14/03 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được VnDoc.com biên tập theo từng ngày trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona (COVID-19) giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task I. Odd one out: (Khoanh tròn từ khác loại)

1. a. cityb. townc. flatd. province
2. a. houseb. farc. neard. modern
3. a. orangeb. breadc. buildingsd. noodles
4. a. howb. villagec. whered. who
5. a. crowdedb. countrysidec. noisyd. modern

Task 2. Complete the sentences with a suitable word: (Điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống)

1/Nam ............... soccer every day.

2/ She ............... to school ............... the morning.

3/ We ...................... english on Monday.

4/ There .................... forty students in my class.

5/ Thu .................... up at five o’clock.

6/ She ......................... her teeth after breakfast.

7/ My Mom ......................... up at five o’clock.

8/ I live ......................... a village.

9/ My class is ..................... second floor.

10/ Which class is he ..................?

Task 3. Complete withe the given words : ( Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống để hoàn thành câu và đoạn văn)

bed; up; exercise; homework; partner; basketball;

Hi, My name’s Joe. Every morning I get (1)_____ early. I do morning (2) _________________, have breakfast and then go to school. Twice a week, I go to the sports centre and play (3) ___________ with my friends after school. In the evening, I often do my (4) _____________ after dinner. Then I watch TV and go to (5) _____________ at around 10 p.m.

Task 4. Read and match: (Nối)

A

B

1/ I have a headache.

a/ You shouldn’t lift heavy things.

2/ I have a backache.

b/ You should take cough syrup.

3/ I have a toothache .

c/ You should go to the dentist and brush your teeth after meal.

4/ I have a sore throat.

d/ You should see a doctor and shouldn’t watch too much TV.

5/ I have a bad cough.

e/ You shouldn't drink cold water.

ĐÁP ÁN

Task I. Odd one out: (Khoanh tròn từ khác loại)

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - b; 5 - b

Task 2. Complete the sentences with a suitable word: (Điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống)

1 - plays; 2 - goes - in; 3 - have; 4 - are; 5 - gets;

6 - brushes; 7 - gets; 8 - in; 9 - on; 10 - in

Task 3. Complete withe the given words : ( Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống để hoàn thành câu và đoạn văn)

1 - up; 2 - exercise; 3 - basketball; 4 - homework; 5 - up

Task 4. Read and match: (Nối)

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - f; 5 - b;

* Tham khảo thêm bài tập tiếng Anh ngày 16/03 có đáp án:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 14-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
30 5.442
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm