Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 5 ngày 16/03 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh ngày 16/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề ôn tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentences with the following words: (Điền các từ cho sẵn để hoàn thành câu)

boat trip / Pagoda / Aquarium / cable car / Imperial /

Last summer, I had a holiday in Nha Trang, Hue and Quang Ninh with my parents. First, we went to Tri Nguyen (1)…………...….. and visited Vinpearl Land in Nha Trang. Then, we stayed in Hue 2 days. In Hue, we visited Hue (2)………….............. City and took a (3)…………….... on Huong River. After that, we went to Quang Ninh. We rode a (4)…………….. to visit Dong (5)……………... We had a great trip.

Task 2. Find and correct the mistake: Tìm và sửa lỗi sai

1. Last week my family move for a new house.

2. What’s the matter of you, Lan?

3. Don’t stay up so early, it’s bad for your health.

4. He has strong white teeth because he brush his teeth regularly.

5. She should goes to bed early.

6. My father have a sore throat.

Task 3. Put the words in correct order: (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)

1. Did /week/ you /to /the/ go /zoo/, /Phong /last/?

2. did /the/ do /What /when/ you /there/ peacocks /were/?

3. pandas /saw/ two /at /the /She /zoo/.

4. are /the /your/ zoo /favourite/ animals/ What/ at/?

5. moved /The /python/ slowly/ really/ and /quietly/.

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentences with the following words: (Điền các từ cho sẵn để hoàn thành câu)

1 - Aquarium; 2 - Imperial; 3 - boat trip; 4 - cable car; 5 - Pagoda

Task 2. Find and correct the mistake: Tìm và sửa lỗi sai

1 - move thành moved;

2 - of thành with;

3 - early thành late;

4 - brush thành brushes;

5 - have thành has

Task 3. Put the words in correct order: (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)

1 - Did you go the the zoo last week, Phong?

2 - What did peacocks do when you were there?

3 - She saw two pandas at the zoo.

4 - What are your favorite animals at the zoo?

5 -The python moved really slowly and quietly.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 16-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 3.278
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm