Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch bệnh COVID-19 ngày 11/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ghi nhớ kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Give the correct form of Verbs (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. She...............................a student in this school last year. (be)

2. Last summer , they ............................ to Nha Trang. (not/ go)

3. Nga , Lan and Mai ........................lunch together at the school every day. (have)

4. .................. she ........................... milk last night? (drink)

5. Right now I .............................. in Hanoi (stay)

6. When I was young, I ......................................play tennis. (not like)

7. She didn’t .................................... the trip because of the heavy rain. (enjoy)

8. Ha .................................. to music every day (not/ listen)

9. She ............................................in Da Nang in 2004. (live)

10. How ............................your vacation in Quang Ninh last month? (be)

Task 2. Match: (Nối 2 cột A – B)

A

B

1. Where were you yesterday?

a. It was really wonderful.

2. Where did you go?

b. I bought some books.

3. What was the trip like?

c. I went there by coach.

4. Who did you go with?

d. It was yesterday.

5. What did you do?

e. I went to Da Lat.

6. When was Nam’s birthday party?

f. No, I didn’t. I went by train.

7. Did you get to Ha Noi by plane?

g. I went with my family.

8. How did you get to Da Nang City?

h. I was at the book fair.

Task 3. Arrange words to make meaningful sentences: (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)

1. get up / breakfast / time / father / and / your / have / what / does ?

2. country / it’s / in / house / the / is / small / Ha’s / and .

3. cities / there / country / how / are / your / in / many ?

4. island/ get/ did/ family/ how/ your/ to/ Phu Quoc/?

5. every / school / Jane / morning / eight / to / o’clock / goes / at .

ĐÁP ÁN

Task 1. Give the correct form of Verbs (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1 - was; 2 - didn't go; 3 - have; 4 - Did ... drink; 5 - am staying;

6 - didn't like; 7 - enjoy; 8 - doesn't listen; 9 - lived; 10 - was

Task 2. Match: (Nối 2 cột A – B, ghi đáp án ở cột giữa)

1 - h; 2 - e; 3 - a; 4 - g;

5 - b; 6 - d; 7 - f; 8 - c

Task 3. Arrange words to make meaningful sentences: (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)

1 - What time does your father get up and have breakfast?

2 - Ha's house is in the country and it's small.

3 - How many cities are there in your country?

4 - How did your family get to Phu Quoc island?

5 - Jane goes to school at eight o'clock every morning.

* Tham khảo thêm phiếu bài tập ngày 12/3 tại:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 11-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Tài liệu liên quan đến giáo viên tiểu học:

Đánh giá bài viết
49 8.417
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm