Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Bài tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch bệnh ngày 09 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Fill in the blank with one word provided

take, do, many, will, does

1. What ............he often do after school?

2. What ..........there be in your dream house? There will be a robot. I'll use it to ......... the housework.

3. How long does it .......to get there by train? Two hours.

4. How .........seasons are there in your country?

Task 2: Put the words in order.

1. will/ the countryside/ I/ in/ be.

………………………………………………………..

2. went to/ Phu Quoc/ island/ I.

………………………………………………………..

3. do/ tomorrow/ what/ will/ you?

………………………………………………………..

4. did/ on/ go/ where/ holiday/ you?

………………………………………………………..

5. do/ mother/ does/ what/ your/ ?/

………………………………………………………..

Task 3. Write the question for the underlined word.

1. Nga wants to be a singer.

_______________________________________

2. I often go to bed at 10.00 p.m.

_______________________________________

3. My father works in a factory.

______________________________________

4. We were at the School Festival yesterday.

___________________________________

5.He often played with his children in the evening .

_______________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill in the blank with one word provided

1 - does; 2 - will - do; 3 - take; 4 - many;

Task 2: Put the words in order.

1 - I will be in the countryside.

2 - I went to Phu Quoc island.

3 - What will you do tomorrow?

4 - Where did you go on holiday?

5 - What does your mother do?

Task 3. Write the question for the underlined word.

1 - What does Nga want to be?

2 - What do you do at 10.00 p.m?

3 - Where does your father work?

4 - Where were you yesterday?

5 - Who did he often play with in the evening?

* Tham khảo thêm Phiếu bài tập ngày 10/3 tại:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 5 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 09-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
25 5.819
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm