Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 5 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 5 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. a.amb.isc.wasd.are
2. a.favouriteb.interestingc.excitingd.festival
3. a.pictureb.bookstorec. mapd.photo
4. a.supermarketb.museumc.bus- stopd.place
5. a.haveb.mayc.cand. will
6. a.whenb.wherec.weekd.why
7. a. orange juiceb.cokec.lemonaded.apple

Task 2. Match the sentences

1. What’s your address?a. I always do morning exercise.
2. What’s the village like?b. twice a week.
3. What do you do in the morning?c. It’s beautiful and quite.
4. How often do you have Maths?d. It’s 81 Truc Bach Street.

Task 3. Order the words

1. get/ I/ can/ How/ zoo/ to/ the/ ?/

.................................................................................................................

2. shouldn't/ water/ because/ have/ sore throat/ drink/ a/ You/ cold/ may/ you/ ./

.................................................................................................................

3. to/ got/ hometown/ I/ my/ motorbike/ by/ ./

.................................................................................................................

4. are/ in/ North/ there/ four/ Viet Nam/ seasons/ the/ of/ ./

..................................................................................................................

5. must/ wait/ You/ light/ green/ the/ ./

.................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - a; 6 - c; 7 - d

Task 2. Match the sentences

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Task 3. Order the words

1 - How can I get to the zoo?

2 - You shouldn't drink cold water because you may have a sore throat.

3 - I got to my hometown by motorbike.

4 - There are four seasons in the North of Viet Nam.

5 - You must wait the green light.

* Tham khảo thêm phiếu bài tập tiếng Anh 5 ngày 11/3:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 5 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 10-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
7 5.826
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm