Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 5 ngày 23/3

Đề ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh ngày 23/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number.

city; house; mountains; tower; address; centre;

Jill comes from Canada. He lived in a (1)_________ in the (2) ________ in Toronto. Now, he lives with his grandparents in Ha Noi. His (3) ________is 56 Duy Tan Street, Cau Giay District. The family lives on the sixth floor of Yellow Sky (4) ___________. Their flat is big with six rooms. Jill likes his place because it’s in the city (5) ___________ and near his primary school.

Task 2. Write words in the right columns.

Looked; wanted; visited; cooked; danced; played; watched; washed; cleaned; canceled; needed; brushed; listened; painted; missed; turned; opened; stopped; stayed; happened;

ed /t/ed /d/ed /id/

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Mr Loc: Oh, really? Do you live far from the school?

B

Bill: I go by bus.

0

C

Bill: Good morning, Mr Loc. How are you?

D

Mr Loc: Hi, Bill. I’m fine. Thank you. How do you go to school every day?

E

Bill: Yes. It’s about thirty minutes by bus.

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number.

1 - house; 2 - city; 3 - address; 4 - tower; 5 - centre

Task 2. Write words in the right columns.

ed /t/ed /d/ed /id/

Looked;

cooked;

danced;

watched;

washed;

brushed;

missed;

stopped;

played;

cleaned;

canceled;

listened;

turned;

opened;

stayed;

happened;

wanted;

visited;

needed;

painted;

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 23-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
18 3.483
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm