Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

Phiếu bài tập ngày 19/3 môn tiếng Anh lớp 5

Đề ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona ngày 19/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write

1. I have a pain in my teeth. I have a…..........….

2. Tony has a high temperature. He has a……………….

3. Mai has a pain in her throat. She has a………………..

4. I have a pain in my back. I have a…………………….

5. Thu has a pain in her stomach. She has a…………….

6. My father has a pain in his ear. He has a……………..

7. He is cold. He has a ……………………………………

8. I broke my arm. I have a…………………………..

Task 2. Put the words in correct order

1. The /slowly /pandas /really /things/ cute/ were/ and/ did/.

2. The /was/ moved /quickly /gorillas/ Nam/ at/ the/ when /zoo/.

3. Hung /circus /the /and/ I/ a /saw /lot/ animals /of/ in/.

4. Mai /fast /the/ because /tigers/ they/ liked/ were/.

5. The /down /monkeys /up /and/ very /jumped /quickly/.

Task 3. Complete the sentences.

Sunday is Lily’s favorite day. She usually gets up ( get up) at ten o’clock , then she ___________(1. have ) a big breakfast with her family.

After that, she always _______ (2. go ) for a long walk in the park. She usually ___________(3. meet) her friends and they sometimes ________(4. play) tennis

In the afternoon, Lily ________ (5. watch ) TV or __________ (6. listen ) to music. Then, In the evening she always ___________(7. visit ) her grandparents and they usually ________(8. have) dinner together.

Lily always look forward to Sundays!

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write

1. I have a pain in my teeth. I have a….....toothache.....….

2. Tony has a high temperature. He has a……fever………….

3. Mai has a pain in her throat. She has a……sore throat…………..

4. I have a pain in my back. I have a………backache…………….

5. Thu has a pain in her stomach. She has a………stomach ache…….

6. My father has a pain in his ear. He has a……earache………..

7. He is cold. He has a …………………cold…………………

8. I broke my arm. I have a……………broken-arm……………..

Task 2. Put the words in correct order

1 - The pandas were really cute and did things slowly.

2 - The gorillas moved quickly when Nam was at the zoo.

3 - Hung and I saw a lot of animals in the circus.

4 - Mai liked the tigers because they were fast.

5 - The monkeys jumped up and down very quickly.

Task 3. Complete the sentences.

1 - has; 2 - goes; 3 - meets; 4 - play;

5 - watches; 6 - listens; 7 - visits; 8 - have

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 19-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
11 5.201
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm