Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/04

Bài tập tiếng Anh 5 mới trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới ngày 02/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung bám sát chương trình học trực tuyến lớp 5 môn tiếng Anh giúp các em ôn luyện hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and match:

1. Where will you be this weekend?A . I usually do morning exercise
2. What did you do at the party?B. I was at the seaside
3. What will you do at Ha Long Bay?C. I think I’ll be at home.
4. Where were you last summer?D. We chatted with friends
5. What do you do in the moring?E. I think I’ll explore the caves

Task 2. Use the correct form of the verbs

1. I ...............................a student in this school last year. (be)

2. Dung didn’t .......................... any noodles. (have)

3. When I was young . I ......................................play tennis. (not like)

4. She didn’t ................................ the trip because of the heavy rain. (enjoy)

5. They ..........................................in Ha Noi last month. (be)

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Anna: Yes, I did. I went to the seaside with my brother.

B

Alex: I visited my grandparents in the countryside.

C

Alex: How did you get there?

0

D

Alex: Did you have a nice holiday, Anna?

E

Anna: I went by plane. What about you? Where did you go?

Task 4. Read and write True or False.

Last summer, Linda and her friend John were on their holiday. They went to different places of interest. Linda went to the festival of flowers in Da Lat in Viet Nam. John joined The Medway Festival of Sport in England. They enjoyed their holiday very much.

1. Linda and John were on holiday last summer.

2. They went to Viet Nam and England together.

3. Linda visited the festival of flowers in Da Lat.

4. John wanted Linda to join a festival of sport in Medway.

5. They liked their holiday a lot.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and match:

1 - C; 2 - D; 3 - E; 4 - B; 5 - A;

Task 2. Use the correct form of the verbs

1 - was; 2 - have; 3 - didn't like; 4 - enjoy; 5 - were;

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - A; 2 - C; 3 - E; 4 - B;

Task 4. Read and write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False; 5 - True;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 02-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
18 3.653
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm