Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/04

Bài tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 5

Đề ôn tập ở nhà ngày 30/04 môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 mới có đáp án với nội dung kiến thức nằm trong SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose the different underlined sounds.

1. A. hatB. hourC. houseD. he
2. A. climbB. rideC. drinkD. write
3. A. matchesB. campingC. handD. table
4. A. heavyB. eatC. beachD. teacher
5. A. runB. musicC. underD. sunny
6. A. theseB. thatC. thinkD. they

Task 2. Read the passage and write T (true) or F (false).

Selena is from Greece. She lives on an island in Greece called Paros. She lives with her family in a beautiful white house. The island is small and about 13,000 people live there. There’s a harbor near their house. Selena and her sister like going there and watching the boats. She also likes swimming and she goes to the beach twice a week. She sometimes goes fishing with her father in the afternoon. She loves living on this island.

1. Selena is from America.

2.She lives with her family on a big island in Greece.

3. Selena and her sister likes going to the harbor near their house.

4. She goes to the beach and swims in the sea every day.

5. She never goes fishing with her father in the afternoon.

Task 3. Read and reorder the sentences to make a complete dialogue.

A. Yes, we do. We usually play tennis.

B. We usually play it on the school playground.

1 - C. Do you play any sports after school?

D. Where do you play tennis?

Task 4. Reorder the words to make sentences.

1. doctor/ a/ father/ is/ My/.

My .......................................................

2. month/ camping/ friends/ once/ a/ with/ I/ go/ my/.

I…………………………………………………………………

3. sister/ time/ What/ free/ your/ do/ her/ in/ does/ ?

What ………………………………………………………

4. shouldn’t/ get/ You/ matches/ burn/ you/ play/ a/ with/ because/ may/.

You ……………………………………………………………

5. music/ Lindsay/ she/ usually/ club/ because/ singing/ the/ goes/ dancing/ to/ and/
likes/.

Lindsay ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the different underlined sounds.

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - C;

Task 2. Read the passage and write T (true) or F (false).

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - F;

Task 3. Read and reorder the sentences to make a complete dialogue.

2 - A; 3 - D; 4 - B;

Task 4. Reorder the words to make sentences.

1 - My father is a doctor.

2 - I go camping with my friends once a month.

3 - What does her sister do in her free time?

4 - You shouldn't play with a match because you may get burn.

5 - Lindsay usually goes to the music club because she likes singing and dancing.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 30-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
7 1.520
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm