Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 29/04

Bài luyện tập tiếng Anh 5 mới ngày 29/04

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em ôn tập các kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose the different underlined sounds.

1. A. climbB. rideC. drinkD. write
2. A. cityB. villageC. dinnerD. island
3. A. cleanB. breakC. peacockD. seaside
4. A. characterB. chairC. childrenD. chat
5. A. stoveB. coldC. motherD. open
6. A. townB. windowC. flowerD. crowded

Task 2. Read the passage and write T (true) or F (false).

Mr. Smith a worker. He works in a big factory. He always gets up early in the morning. He usually has breakfast at home. He goes to work by motorbike every day. He usually plays football with his friends after work. He goes home at 6.30 p.m. and has dinner with his family. He often stays at home in the evening. After dinner, he usually cleans the house and then surfs the Internet. At weekends, he usually plays with his children. They work in the garden together. Sometimes they play games at the park.

1. Mr. Smith works in a big factory.

2. He always gets up late in the morning.

3. He rides his bike to work every day.

4. He usually cleans the house after dinner.

5. He usually plays football with his friends at weekends

Task 3. Reorder the words to make sentences.

1. yesterday/ the/ went/ I/ library/ to/.

I ............................................................

2. draws/ free/ Alice/ her/ in/ usually/ pictures/ time/.

Alice………………………………………………………

3. stove/ Why/ play/ I/ with/ shouldn’t/ the/?

Why …………………………….....................................

4. zoo/ How/ he/ children/ often/ to/ take/ the/ does/ his/?

How ………………………………………………………

5. evening/ My/ usually/ Disney/ on/ brother/ cartoons/ the/ in/ Channel/ watches/.

My …………………………………………………………

Task 4. Read and reorder the sentences to make a complete dialogue.

A. He is riding his bike too fast.

B. He may fall off his bike and hurt himself.

C. What may happen to him?

1 - D. What is that boy doing?

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the different underlined sounds.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - C; 6 - B;

Task 2. Read the passage and write T (true) or F (false).

1 - T; 2 - F; 3 - F; 4 - T; 5 - F;

Task 3. Reorder the words to make sentences.

1 - I went to the library yesterday.

2 - Alice usually draws picture in her free time.

3 - Why shouldn't I play with the stove?

4 - How often does he take his children to the zoo?

5 - My brother often watches cartoons on the Disney Channel in the evening.

Task 4. Read and reorder the sentences to make a complete dialogue.

2 - A; 3 - C; 4 - B;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 29-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm