Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/04

Phiếu bài tập Ngày 25/04 môn tiếng Anh lớp 5

Đề ôn tập tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 5 có đáp án ngày 25/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 5 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Put the verb in the present simple tense.

1. I (be) _____________sixteen years old.

2. They (be) _____________very friendly.

3. Every week she (go) _____________to visit her parents.

4. What time _____________your father usually (get) _____________up?

5. We (not go) _____________to school on Sundays.

6. We (not be) _____________very lazy.

7. The Earth (go) _____________ around the Sun.

8. I (visit) _____________my parents very often.

9. _____________he (go) _____________to school every day?

10. _____________she (come) _____________from Japanese?

Task 2. Change these sentences into the simple future form.

0. He is a doctor. -> He will be a doctor.

1. The children study English very well.

……………………………………………………………..

2. Mary makes a cake for her mother.

……………………………………….…………………….

3. My father works in a hospital.

……………………………………………………….……..

4. Hung is in class 10A.

……………………………..………………………………

5. Ms. Brown and you live in England

……………………………….……………………….……

Task 3. Circle the odd one out.

1. A. bookstoreB. beautifulC. bakeryD. drugstore
2. A. hospitalB. storeC. museumD. friend
3. A. flowerB. treeC. restaurantD. park
4. A. templeB. nearC. oppositeD. between
5. A. wellB. lakeC. riverD. factory

ĐÁP ÁN

Task 1. Put the verb in the present simple tense.

1 - am; 2 - are; 3 - goes; 4 - does ... get; 5 - don't go;

6 - aren't; 7 - goes; 8 - visit; 9 - Does ... go; 10 - Does ... come;

Task 2. Change these sentences into the simple future form.

1 - The children will study English very well.

2 - Mary will make a cake for her mother.

3 - My father will work in a hospital.

4 - Hung will be in class 10A.

5 - Ms. Brown and you will live in England

Task 3. Circle the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - C; 4 - A; 5 - A;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 25-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 1.425
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm