Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/04

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 ngày 24/04 có đáp án

Phiếu bài tập ngày 24/04 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. The students ________ the test right now?

A. Are....do

B. Are......... doing

C. Is ......... doing

D. Do............. do

2. Now She ________ for her husband in the rain

A. are waiting

B. is waiting

C. waits

D. wait

3. His brother ________ a novel at the moment?

A. Are....... writing

B. are writing

C. is writing

D. Is............writing

4. The children ________ in the kitchen at present.

A. isn’t playing

B. am not playing

C. aren’t playing

D. play

5. Lan ________ to the English teacher now.

A. isn’t speaking

B. aren’t speaking

C. doesn’t speak

D. don’t speak

6. They ________ the Christmas dinner at present.

A. are preparing

B. is preparing

C. prepare

D. prepares

7. John ________ that car now.

A. am driving

B. is driving

C. are driving

D. is driveing

8. The workers ________a new house right now.

A. are building

B. am building

C. is building

D. build

9. Tom ________ two poems at the moment?

A. Are..... writing

B. are writing

C. is writing

D. Is............writing

10. The chief engineer ________ all the workers of the plant now.

A. is instructing

B. are instructing

C. instructs

D. instruct

Task 2. Rearrange.

1. autumn / what’s / Hai Phong / like / in?

_________________________________________

2. usually / dry / it’s / cool / and.

_________________________________________

3. will / what / like / weather / be / the / tomorrow?

_________________________________________

4. be / cool / will / and / windy / it.

_________________________________________

5. where / go / did / weekend / you / last?

_________________________________________

6. Phu Quoc / I / to / Island / went.

_________________________________________

7. do / of / think / it / you / What?

_________________________________________

8. expected / beautiful / than / It’s / more / I

_________________________________________

9. Phu Quoc / go / next / to / I’ll / Island / year.

_________________________________________

10. I / Ha Nam / village / in / a / in / live / small.

_________________________________________

11. in / peaceful / hometown / quiet / and / my / life / is.

_________________________________________

12. friendly / are / villagers / the / kind / and.

_________________________________________

13. noisy / Ha Noi / is / busy / and.

_________________________________________

14. than / Ha Noi / more / Ha Nam / crowded / is

_________________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - A; 9 - D; 10 - A;

Task 2. Rearrange.

1 - What's autumn in Hai Phong like?

2 - It's usually cool and dry.

3 - What will the weather be like tomorrow?

4 - It will be windy and cool.

5 - Where did you go last weekend?

6 - I went to Phu Quoc island.

7 - What do you think of it?

8 - It's more beautiful than I expected.

9 - I'll go to Phu Quoc island next year.

10 - I live in a small village in Ha Nam.

11 - My life in hometown is quite and peaceful.

12 - The villagers are kind and friendly.

13 - Ha Noi is busy and noisy.

14 - Ha Noi is more crowded than Ha Nam.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 24-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
4 1.363
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm