Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/04

Phiếu bài tập ngày 16/04 môn tiếng Anh lớp 5

Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em nhắc lại những kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Sắp xếp lại câu để được câu hoàn chỉnh

1. friends/ chatted/ with/ yesterday/ I

______________________________

2. you/ play/ Did/ last/ hide and seek/ Sunday?

_____________________________

3. on TV/ watched/ cartoons/ Mai/ week/ last

_____________________________

4. had/ We/ and/ drink/ nice food/ at/ last/ party/ Sunday/ Mai's

__________________________________________

5. did/ What/ do/ in/ yesterday/ they/ the park?

__________________________________________

6. went/ He/ cinema/ last night/ to/ parents/ with/ his/ the/

___________________________________________

7. Wednesday/ she/ book/ bought/ a/ at/ comic/ bookshop/ last/ the/

___________________________________________

8. Last/ festival/ had/ school/ sports/ my/ Friday

_____________________________________________

9. Hoa/ in/ the sea/ swam/ yesterday

_____________________________

10. I/ Phu Quoc/ holiday/ was/ island/ last/ on/

_____________________________

Task 2. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. ARRIEVALS………………………………………….

2.DEPARETURES…………………………………………..

3. DESATINATIONS …………………………………………..

4. LOEANS …………………………………………..

5. NOTEIS …………………………………………..

6. HUNSDREDS …………………………………………..

7. NESWSPAPER …………………………………………..

8. PASSEPORT …………………………………………..

Task 3. Order the words.

1. gets / early / in / the / morning / he / up/ ./

_________________________________

2. you / morning / do / exercise / do / often / how/ ?/

_________________________________

3. you / in / what / evening / do / the / do/ ?/

_________________________________

4. a / goes / my / once / father / fishing / week/ ./

_________________________________

5. the / never / I / night / internet / at / surf/ ./

_________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Sắp xếp lại câu để được câu hoàn chỉnh

1 - I chatted with my friends yesterday.

2 - Did you play hide and seek last Sunday?

3 - Mai watched cartoon on TV last week.

4 - We had nice food and drink at Mai's part last Sunday.

5 - What did they do in the park yesterday?

6 - He went to the cinema with his parents last night.

7 - She bought a comic book at the bookshop last Wednesday.

8 - My school had sports festival last Friday.

9 - Hoa swam in the sea yesterday.

10 - I was on Phu Quoc island last holiday.

Task 3. Order the words.

1 - He gets up early in the morning.

2 - How often do you do morning exercise?

3 - What do you do in the evening?

4 - My father goes fishing once a week.

5 - I never surf the internet at night.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 16-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
4 1.453
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm