Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

Phiếu bài tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh ngày 15/04

Bài tập ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 ngày 15/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct sentences.

1.

A.What’s the matter with he?

B. What’s the matter with him?

2.

A. I have a sore throat.

B. I have sore throat.

3.

A. What you did yesterday?

B. What did you do yesterday?

4.

A. You should keep warm.

B. You should to keep warm.

5.

A. How long you are going to stay there?

B. How long are you going to stay there?

Task 2. Find and correct the mistake of A, B, C or D of these sentences.

1. There are (A) a chair (B), a table and (C) a television in (D) my living room.

2. What (A) is her (B) brother (C) name (D)?

3. Next (A) the house (B), there are (C) tall (D) trees.

4. Every mornings (A), he eats (B) breakfast at (C) home (D).

5. There are (A) four hundreds (B) students (C) in (D) the school.

Task 3. Reorder the words.

1.name/ your/ what/ is?

______________________________

2 am/ Lan/ I

______________________________

3. Phong/ is/ this?

_____________________________

4. today/ how/ you/ are?

_____________________________

5. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we

_____________________________

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I

_____________________________

7.Ann/ am/ hello/ I

_____________________________

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom

_____________________________

9. eighteen/ they/ old/ years/ are

_____________________________

10. not/ he/ is/ today/ fine

_____________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct sentences.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

Task 2. Find and correct the mistake of A, B, C or D of these sentences.

1 - A thành is;

2 - C thành brother's;

3 - B thành has;

4 - B thành hundred;

Task 3. Reorder the words.

1 - What is your name?

2 - I am Lan.

3 - Is this Phong?

4 - How are you today?

5 - We are fine, thank you.

6 - I am Lan and this is Hoa.

7 - Hello I am Ann.

8 - This is my mom, her name is Mai.

9 - They are eighteen years old.

10 - Today he is not fine.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 15-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
6 1.006
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm