Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 ngày 30/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 5 ngày 30/03 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 thường gặp giúp các em đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài và nhắc lại kiến thức trọng tâm đã học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Binh: Great! I’ll buy and read it tomorrow!

B

Hien: Who is the main character?

0

C

Binh: What are you reading, Hien?

D

Hien: I’m reading The Legend of the Watermelon. The story’s very interesting.

E

Binh: It’s Mai An Tiem. He’s a brave and clever man.

Task 2. Read and write True or False.

Alex is my penfriend. He lives with his parents in Da Nang. He likes visiting different places and meeting people. Last summer, he visited Hoi An Ancient Town. It is a small town in central Viet Nam. Alex went there by coach. He visited many places like Hoi An Museum of History and Culture, and Japanese Bridge. He ate delicious food and swam in the sea. Alex had a good time there.

1. Alex lives in Ho Chi Minh city.

2. His hobby is travelling and meeting people.

3. He went to Hoi An last summer.

4. He went there by train.

5. He enjoyed the trip.

Task 3. Reorder the words.

1. you / how / do / English / learn?

……………………………………………………………

2. have / week / I / twice / Music / a

………………………………………………………………………………………

3. How / speaking / you / practise / do?

………………………………………………………………………………………

4. character / like / is / main / What / the?

………………………………………………………………………………………

5. go / Who / did / you / the / with / zoo / to?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - D; 2 - B; 3 - E; 4 - A

Task 2. Read and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - True;

Task 3. Reorder the words.

1 - How do you learn English?

2 - I have Music twice a week.

3 - How do you practise speaking?

4 - What is the main character like?

5 - Who did you go to the zoo with?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 30-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 2.304
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm