Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 ngày 25/03

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 ngày 25 - 03 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập môn tiếng Anh 5 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu luyện tập tiếng Anh 5 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Binh: Because it was cold and rainy.

B

Huong: I’m going to Ha Long Bay. What about you?

0

C

Binh: Hi. Where are you going this weekend, Huong?

D

Huong: Oh, really? Why not?

E

Binh: Oh, I went there last week. But I didn’t swim.

Task 2. Reorder the words.

1. last / wonderful / a / he / trip / summer / had

2. you / go / did / where / Sunday / last/ ?

3. went / to / I / hometown / my/ ./

4. you / how / there / get / did/ ?/

5. train / went / I / there / by

Task 3. Read and decide these following sentences are True or False.

Phong is a pupil at Nguyen Trai Primary school. He goes to school from Monday to Friday. Today is Wednesday. He has English, Vietnamese, Art and Music. He has English on Monday and Tuesday. English is his favourite subject because he loves reading English short stories and watching cartoons on TV.

1. Phong is a teacher.

2. He goes to school every day.

3. He has four lessons today.

4. He has English twice a week.

5. He doesn’t like English.

6. He likes watching cartoons on TV.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - B; 2 - E; 3 - D; 4 - A

Task 2. Reorder the words.

1 - He had a wonderful trip last summer.

2 - Where did you go last Sunday?

3 - I went to my hometown.

4 - How did you get there?

5 - I went there by train.

Task 3. Read and decide these following sentences are True or False.

1 - False; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False; 6 - True

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 25-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
24 3.408
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm