Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

Bài tập tiếng Anh ngày 17/03 dành cho học sinh lớp 5

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 5 ngày 17/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung bám sát SGk tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 5 nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Write:

1/ The turtle is _______ ( slow ) than the rabbit.

2/ The motorcycle is ______ ( fast ) than the bicycle.

3/ The giraffe is ________ ( tall ) than the zebra.

4/ Hens are _________ ( small ) than dogs.

5/ Elephants are __________ ( big ) than monkeys.

Task 2. Write was or were:

Yesterday Nam and Hoa ____1____ at the beach with their friends. It ____2____ sunny. The children _____3____ very happy. At twelve thirty, they ____4_____ hungry and thirsty. Nam ___5____ hot. Hoa ____6____ tired.

Task 3. Find and correct the mistakes

1. What is your first class in Monday?

2. I goes to school on 6:45.

3. She have her breakfast at home.

4. Does you play sports?

5. When do we has history?

6. Does she wash she face?

7. What time she get up?

8. How many floors does your school has?

9. This is Nga school.

10. Is Nam’s school at the country?

ĐÁP ÁN

Task 1. Write:

1 - slower; 2 - faster; 3 - taller; 4 - smaller; 5 - bigger;

Task 2. Write was or were:

1 - were; 2 - was; 3 - were; 4 - were; 5 - was; 6 - was

Task 3. Find and correct the mistakes

1 - in thành on;

2 - on thành at;

3 - have thành has;

4 - Does thành Do;

5 - has thành have;

6 - she face thành her face;

7 - she thành does she;

8 - has thành have;

9 - Nga school thành Nga's school;

10 - at thành in;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 17-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
9 2.258
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm