Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/04

Phiếu bài tập ngày 21/04 môn tiếng Anh lớp 5

Phiếu bài tập môn tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập với nội dung nằm trong SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Find and correct the mistakes.

1. Some people drink coffee now.

2. At present, he are composing a piece of music .

3. My father listens to the radio now.

4. Where is your mother? - She have dinner in the kitchen.

5. Mr. Nam don’t work at the moment.

6. The children plays in the park at the moment.

7. John not reading a book now.

8. What do you do tonight?

9. Silvia doesn’t listen to music at the moment.

10. Maria sits next to Paul right now.

Task 2. Rearrange.

1. you / matter / with / what’s / the?

_________________________________

2. sore / a / throat / I / have

_________________________________________

3. cannot / or / speak / I / eat

_________________________________________

4. go / the / you / to / doctor / should

_________________________________________

5. shouldn’t / cream / you / ice / eat.

_________________________________________

6. knife / sharp / play / that / with / don’t!

_________________________________________

7. you / what / doing / are / stove / with / the?

_________________________________________

8. going / I’m / food / cook / to / some.

_________________________________________

9. shouldn’t / why / climb / tree / he / the?

_________________________________________

10. may / fall / because / he / break / and / leg / his

_________________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Find and correct the mistakes.

1 - drink thành are drinking;

2 - are thành is;

3 - listens thành is listening;

4 - have thành is having;

5 - don't work thành isn't working;

6 - plays thành are playing;

7 - not thành is not hoặc isn't;

8 - do you do thành are you doing;

9 - doesn't listen thành isn't listening;

10 - sits thành is sitting;

Task 2. Rearrange.

1 - What's the matter with you?

2 - I have a sore throat.

3 - I cannot speak or eat.

4 - You should go to the doctor.

5 - You shouldn't eat ice cream.

6 - Don't play with that sharp knife!

7 - What are you doing with the stove?

8 - I'm going to cook some food.

9 - Why shouldn't he climb the tree?

10 - Because he may fall and break his leg.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 21-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm