Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/04

Bài tập nghỉ phòng dịch lớp 5 môn Anh ngày 10/04

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentences with the following words:

Sore throat – backache – headache – toothache – stomach ache – fever

1. Trung had a .................................... last week. He couldn’t speak.

2. Nam went to the dentist yesterday because he had a .................................... .

3. Quan is in bed and feels very hot. He had a .................................... .

4. Phong’s grandpa has a .................................... . He can’t carry heavy things.

5. Trung had a .................................... last night because he ate too much at dinner.

Task 2. Find and correct the mistake:

1. Last week my family move for a new house.

2. What’s the matter of you, Lan? ........................................

3. Don’t stay up so early, it’s bad for your health. ........................................

4. He has strong white teeth because he brush his teeth regularly.....................

5. She should goes to bed early. ........................................

6. My father have a sore throat. ........................................

7. What didn’t Nam go to school yesterday? ........................................

8. Where are you yesterday? ........................................

9. We are going to visited our teachers. ........................................

10. She can’t speak because she has an sore throat. ........................................

Task 3. Look and write the correct words.

crocodiles; peacocks; white bears; elephants; kangaroos;

1. They live in rivers and eat people and animals in the water.

2. They have two long and two short legs.

3. They live in the Polar regions.

4. They have a long trunk and two tusks.

5. These birds have long and colourful tails.

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentences with the following words:

1 - sore throat; 2 - toothache; 3 - fever; 4 - backache; 5 - stomach ache;

Task 2. Find and correct the mistake:

1 - move thành moved;

2 - of thành with;

3 - so thành too;

4 - brush thành brushes;

5 - goes thành go;

6 - have thành has;

7 - What thành Why;

8 - are thành were;

9 - visited thành visit;

10 - an thành a;

Task 3. Look and write the correct words.

1 - crocodiles; 2 - kangaroos; 3 - white bears; 4 - elephants; 5 - peacocks;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 10-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
8 1.644
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm