Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

Bài tập phòng dịch Corona lớp 5 môn tiếng Anh

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh lớp 5 hiệu quả trước khi tham gia kì thi giữa kì 2 lớp 5 sắp tới.

I. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. a. thank

b. that

c. this

d. those

2. a. cost

b. most

c. post

d. roast

3. a. arm

b. charm

c. farm

d. warm

4. a. come

b. home

c. some

d. none

5. a. cow

b. now

c. how

d. show

II. Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I

7. Ann/ am/ hello/ I

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom

9. eighteen/ they/ old/ years/ are

10. not/ he/ is/ today/ fine

III. Khoanh tròn từ khác loại

1. A. LeftB. RightC. TurnD. Between
2. A. MotherB. BrotherC. SisterD. Teacher
3. A. CarB. Bus stopC. BikeD. Train
4. A. EatB. WentC. WatchedD. Listened
5. A. WarmB. CoolC. SunD. Cold

IV. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

David and Lucy live in London, in England. They have a big house near a park. There are three bedrooms and two bathrooms in their house. David and Lucy have two children: a boy and a girl. David works in a bank and his wife is a doctor. They usually leave home at eight o'clock. Lucy drives to school with her two children. Then she drives to works at the hospital. In the evening, Lucy always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

1. Where do David and Lucy live?

->

2. Is their house near a hotel?

->

3. What does Lucy do?

->

4. What time do they leave home?

->

5. What do they sometimes do after dinner?

->

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1 - a; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - d

II. Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa

1. What is your name?

2. I am Lan.

3. Is this Phong?

4. How are you today?

5. We are fine, thank you.

6. I am Lan and this is Hoa.

7. Hello, I am Ann.

8. This is my mom, her name is Mai.

9. They are eighteen years old.

10. He is not fine today.

III. Khoanh tròn từ khác loại

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - C

IV. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

1 - They live in London, England.

2 - No, it isn't.

3 - She is a doctor.

4 - They leave home at eight o'clock.

5 - They sometimes watch TV.

Trên đây là Bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 ở nhà trong thời gian nghỉ dịch. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
89 10.366
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm