Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 ngày 07/04 có đáp án

Nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh lớp 5 mới, đề luyện tập tiếng Anh ngày 07/04 dành cho học sinh lớp 5 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 5 kiểm tra kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and write the correct words.

fever; dentist; sore eye; headache; sweets; toothache;

1. It’s a pain in your tooth.

2. Your eyes become red.

3. It’s a high temperature.

4. You go to see him/her when you have a bad tooth.

5. You have a pain in your head.

6. You have a toothache. You shouldn’t eat them.

Task 2. Order the words.

1. feel / very / I / don’t / today / well

____________________________________

2. you / the / what’s / with / matter

____________________________________

3. have / a / I / throat / sore

_____________________________________

4. should / see / you / doctor / the

_____________________________________

5. shouldn’t / carry / you / things / heavy

_____________________________________

6. a / I / bad / have / cough
_____________________________________

Task 3. Read and write True or False.

Minh is my best friend. He lives with his family in Ho Chi Minh City. He’s in Class 5A, Nguyen Trai Primary School. Minh goes to school five days a week, from Monday to Friday. He has five lessons a day. Yesterday was Monday. He had Maths, Vietnamese, Art, Science and English. He has Maths, English, Music, IT and PE today. He has Maths four times a week. He often studies with a partner in Maths lessons. Learning Maths is really interesting to him.

1. Minh is a primary pupil.

3. He goes to school every day.

3. He had Maths, Vietnamese, Art, Science and PE yesterday.

4. He has Maths, English, Music, IT and PE on Tuesday.

5. He likes learning Maths.

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write the correct words.

1 - toothache; 2 - sore eye; 3 - fever; 4 - dentist; 5 - headache; 6 - sweets;

Task 2. Order the words.

1 - I don't feel very well today.

2 - What's the matter with you?

3 - I have a sore throat.

4 - You should see the doctor.

5 - You shouldn't carry heavy things.

6 - I had a bad cough.

Task 3. Read and write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - True; 5 - True;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 07-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
7 2.259
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm