Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

Phiếu bài tập ngày 08/04 môn tiếng Anh 5 mới

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh ở nhà lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, bài tập ôn tập ngày 08/04 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Change these sentences into the simple future form.

1. He is a doctor.

……………………………………………………………..

2. The children study English very well.

……………………………………………………………..

3. Mary makes a cake for her mother.

……………………………………….…………………….

4. My father works in a hospital.

……………………………………………………….……..

5. Hung is in class 10A.

……………………………..………………………………

6. Ms. Brown and you live in England

……………………………….……………………….……

Task 2. Read the passage and write true or false.

Tom lives in London. Last week, he arrived in Vietnam. He visited some old streets in Hanoi. Then, he travelled to Nha Trang. He enjoyed the seafood there.

Now he is in Hue .He is staying in a hotel. This Sunday he is going to see citadel. Next week he is going to fly to Ho Chi Minh City. He is going to visit Dam Sen Park. He is going to buy some souvenirs for his families and friends.

1. Tom lives in Vietnam.

2. Last week he visited some old streets in Hanoi.

3. He loved the seafood in Nha trang.

4. He came to see citadel in Hue last Sunday.

5. He is going to Dam Sen Park in Ho Chi Minh City.

Task 3. Look and write the correct words.

listen; read; speak; write; say

1. to speak or tell someone something, using words

2. to look at and understand the meaning of letters, words, etc.

3. to pay attention to something or someone that you can hear

4. to talk to someone about something

5. to make letters, words, numbers with a pen, pencil, etc.

ĐÁP ÁN

Task 1. Change these sentences into the simple future form.

1 - He will be a doctor.

2 - The children will study English very well.

3 - Mary will make a cake for her mother.

4 - My father will work in a hospital.

5 - Hung will be in class 10A.

6 - Ms. Brown and you will live in England.

Task 2. Read the passage and write true or false.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - True;

Task 3. Look and write the correct words.

1 - say; 2 - read; 3 - listen; 4 - speak; 5 - write;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 08-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
7 1.634
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm