Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/05

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 5 có đáp án

Phiếu luyện tập môn tiếng Anh ngày 01/05 dành cho học sinh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 5 mới có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 thường gặp khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. showB. cowC. nowD. how
2. A. characterB. chatC. childD. chicken
3. A. ateB. bagC. hateD. skate
4. A. brotherB. coldC. snowD. know
5. A. tripB. didC. withD. kind
6. A. wantedB. chattedC. playedD. started

Task 2. Read and match.

AB

1. Where were you yesterday?

2. Why do you learn English?

3. How do you learn vocabulary?

4. How do you practise speaking?

5. Do you write emails to your foreign friends?

6. When will you visit the islands?

7. How often do you have Maths?

8. Are you at school now?

9. Did you buy any books?

10. Did you go to your hometown last summer?

A. I have it every school day.

B. Yes, I do.

C. Yes, I did. I bought some detective books.

D. Yes, I did.

E. I write new vocabulary in my notebook.

F. Because I want to talk with foreigners.

G. I was at home.

H. Yes, I am. It is break time.

I. This weekend.

J. I speak English every day.

Task 3. Put the words in order to make meaningful sentences.

1. have/ lessons/ they/ today/ What/ do?

.........................................................................................

2. doesn’t/ Maths/ difficult/ She/ it’s/ like/ because

.........................................................................................

3. interesting/ useful/ She/ English/ and/ because/ likes/ it’s

.........................................................................................

4. the/ and/ balloons/ party/ enjoyed/ We/ blew

.........................................................................................

5. I/ to/ with/ family/ last/ vacation/ went/ London/ my/ summer

........................................................................................

6. family/ had/ a/ at /the/ I/ really/ good/ with/ time/ zoo/ my/

.......................................................................................

7. do/ What/ the/ when/ there/ did/ animals/ were/ you?

.......................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - D; 6 - C;

Task 2. Read and match.

1 - G; 2 - F; 3 - E; 4 - J; 5 - B;

6 - I; 7 - A; 8 - H; 9 - C; 10 - D;

Task 3. Put the words in order to make meaningful sentences.

1 - What lessons do they have today?

2 - She doesn't like Maths because it's difficult.

3 - She likes English becuase it's useful and interesting.

4 - We blew balloons ad enjoyed the party.

5 - I went to London with my family last summer vacation.

6 - I really had a good time with my family at the zoo.

7 - What did the animals do when you were there?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 01-05. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 664
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm