Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 22/04

Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 5 ngày 22/04

Đề ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh ngày 22/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều hình thức tự luận tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Rearrange

1. free / what / do / in / you / time / do / your?

_________________________________________

2.camping / usually / go / I.

_________________________________________

3. do / brother / what / free / in / his / does / your / time?

_________________________________________

4. often / cartoons / watches / TV / he / on.

_________________________________________

5. like / would / future / the / you / to / what / be / in?

_________________________________________

6. would / where / like / you / work / to?

_________________________________________

7. a / to / would / why / like / nurse / be / you?

_________________________________________

8. you / be / like / a / would / footballer / to?

_________________________________________

9. with / like / you / would / work / who / to?

_________________________________________

10. at / corner / next / turn / right / the.

_________________________________________

Task 2. Give the correct tense form of the verbs.

1. He usually _____________ (take) a taxi to the airport.

2. They _____________usually _____________ (not go) to school by bike.

3. _____________They ____________ (be) beautiful?

4. They often _____________ (visit) their parents on Saturday.

5. My and I always _____________ (go) to the countryside.

6. He _____________ (not be) at home now.

7. Our teacher usually _____________ (give) us many exercises.

8. He (go) _____________to the cinema every weekend.

9. She (come) _____________from Germany.

10. Daisy usually (go) _____________to work by car.

ĐÁP ÁN

Task 1. Rearrange

1 - What do you do in your free time?

2 - I usually go camping.

3 - What does your brother do in his free time?

4 - He often watches TV on cartoons.

5 - What would you like to be in the future?

6 - Where would you like to work?

7 - Why would you like to be a nurse?

8 - Would you like to be a footballer?

9 - Who would you like to eat with?

10 - Turn right at the next corner.

Task 2. Give the correct tense form of the verbs.

1 - takes;

2 - don't - go;

3 - Are they ...;

4 - visit;

5 - go;

6 - aren't hoặc are not;

7 - gives;

8 - goes;

9 - comes;

10 - goes;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 22-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 1.507
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm