Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/04

Đề ôn tập tiếng Anh 5 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Phiếu bài tập ngày 28/04 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Write the verbs in the past simple form and translate into Vietnamese. Then read them aloud.

Infinitive (Động từ nguyên thể) Past simple (Động từ quá khứ đơn)
happen
order
exchange
hear
find
grow

Task 2. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1. What ____________ in the story?

A. happened

B. happen

C. happening

D. to happen

2. What story do you like ____________?

A. the best

B. best

C. like

D. after

3. Mai An Tiem ____________ some black seeds and he ____________ them.

A. found/grow

B. finding/growing

C. found/grew

D. finds/grows

4. Many years ago, there was a very ____________ princess who lived in a castle.

A. beautify

B. beauty

C. beautifully

D. beautiful

5. Peter often does ____________every day.

A. karate

B. sport

C. football

D. chess

Task 3. Read the passage carefully and answer the questions.

David and Lucy live in London, in England. They have a big house near a park. There are three bedrooms and two bathrooms in their house. David and Lucy have two children: a boy and a girl. David works in a bank. His wife is a doctor. They usually leave home at eight o'clock. Their two children go to school by bus. Lucy goes to her hospital by her car. In the evening, Lucy always cooks dinner. After dinner, they watch TV.

Questions:

1. How many children do David and Lucy have?

__________________________________________________________

2. How do their two children go to school?

__________________________________________________________

3. Does Lucy always cook dinner?

__________________________________________________________

4. After dinner, what do they do?

__________________________________________________________

5. Where does David work?

__________________________________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Write the verbs in the past simple form and translate into Vietnamese. Then read them aloud.

Infinitive (Động từ nguyên thể) Past simple (Động từ quá khứ đơn)
happen happened
order ordered
exchange exchanged
hear heard
find found
grow grew

Task 2. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1 - A: 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - A;

Task 3. Read the passage carefully and answer the questions.

1 - They have two children.

2 - They go to school by bus.

3 - Yes, she does.

4 - They watch TV.

5 - He works in a bank.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 28-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 730
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm